Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

Moet alles wat kan?

Als medewerker in de zorg sta je vast wel eens stil bij de vraag hoelang blijf je iemand doorbe­han­delen. En als je over die vraag nadenkt, zullen onder­lig­gende vragen wellicht bij je opkomen:

’Moet alles wat medisch nog kan? Dat zal niemand vinden. Maar waar ligt dan de grens? En hoe kom je tot een besluit over bijvoor­beeld wel of niet reani­meren als je ouder wordt of over een grote operatie? Staat zoiets afwijzen, niet haaks op eerbied voor het door God gegeven leven?’

Tijdens de coron­a­pan­demie  zijn we met de neus op de feiten gedrukt dat niet alles maakbaar is en stonden we voor grote vragen en uitda­gingen in de zorg.

Op D.V. donderdag 29 september organi­seert het deputaat­schap pastoraat in de gezond­heidszorg een toerus­tings­avond voor werkers in de gezond­heidszorg, belang­stel­lenden en ambts­dragers. Daar zal Paul Lieverse (66) op deze medisch-ethische vragen ingaan. Door zijn jaren­lange ervaring als anesthesist en pijnarts in een ziekenhuis voor patiënten met kanker kan hij uit eigen ervaring hierover vertellen.

De avond wordt gehouden in de CGK Ede. Inloop van 17.30 uur. De avond start met een warme maaltijd om 18.00 uur.

Om 18.45 uur zal Paul Lieverse zijn lezing geven over dit thema, waarna we in groepen uiteengaan om over de lezing en casuïstiek door te spreken.  Na een korte pauze is er plenair een afsluiting waarin vragen besproken kunnen worden. De avond is om 21:15 uur afgelopen.

U kunt zich opgeven voor 22 september door het sturen van een mail naar Lucas Stoter

Eigen bijdrage voor het dekken van de onkosten is €12,50. Dit bedrag bij aanmelding overmaken op rekening­nummer NL52INGB0000535300 T.n.v. penning­meester Kerkelijk Bureau CGK en onder vermelding van: toerusting 29 september  2022.

Vanaf station Ede-Wageningen is het ongeveer 15 minuten lopen naar CGK de Taber­nakel, indien deze afstand een probleem is, kan dit bij de opgave aange­geven worden.

Parkeren van de auto kan naast autobe­drijf Jan Welboren Kerkweg 53 te Ede.

Het adres van CGK de Taber­nakel is Verlengde Maanderweg 146 te Ede.

 

Print Friendly, PDF & Email