Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

'hé moppie, ik heb goed nieuws!'

Iman, alleen­staande moeder van zeven kinderen, woont in de Molenwijk in Amsterdam-Noord. Haar wijk heeft hoge flats die van bovenaf gezien de wieken van een molen lijken te vormen. Vandaar de naam. De Molenwijk is een smelt­kroes van culturen. Meer dan de helft van de bewoners heeft een migratieachtergrond.

Al jaren kampt de wijk met een imago van armoede en verloe­dering. Rond de afval­con­tainers liggen plastic grasmatjes met bloemetjes om de bewoners te ontmoe­digen er afval achter te laten. Het helpt niet echt. Overal zie je zwerfvuil. Maar Iman kijkt door dat negatieve imago en het zwerfvuil heen. Zij ziet de mensen van de Molenwijk. Uit eigen ervaring weet Iman dat een mens voor een beetje hulp soms moet kunnen terug­vallen op zijn buren.

 

verbinding

Iman zet zich al lange tijd in voor de buurt. Ze heeft samen met anderen een buurt­ver­e­niging opgericht. Met het organi­seren van activi­teiten wil ze zorgen voor meer verbinding tussen bewoners. Ze is een echte strijder die nood ziet en doet wat ze kan.
Iman is betrokken bij Hart voor Noord, een stichting die zich inzet voor een samen­leving in Amsterdam-Noord, waarin mensen goed en eerlijk leven en omzien naar elkaar. Jeanette de Waard is werkzaam voor deze stichting. Ruim vijf jaar geleden verruilde ze haar baan als consulent voor deputaten evange­li­satie van de CGK voor een plek dichter bij mensen. En nu geeft ze als diaconaal opbouw­werker haar tijd, liefde en energie aan mensen die een luisterend oor en praktische hulp nodig hebben. Een van Jeanettes waarde­volle contacten is Iman.

 

'hé moppie!'

Hé moppie! Wil je mij bellen? Ik heb goed nieuws!’ Een appje van Iman aan Jeanette. Over de telefoon vertelt Iman enthou­siast dat ze een ruimte heeft gevonden van waaruit ze veiliger voedsel­pak­ketten kan uitdelen in haar buurt. Veiliger en beter dan vanuit haar eigen 'box'.
De eerste weken van de coronatijd bleef Iman op dringend advies van haar kinderen thuis. Met haar COPD valt ze in de risico­groep. Maar thuis­zitten bleek niets voor haar. Ze kreeg vanuit haar buurt steeds meer vragen om  hulp. Toen ze hoorde dat Hart voor Noord eten te verdelen had, belde ze Jeanette om te vragen of zij óók een verdeelpunt kon worden. Sindsdien zijn er in de Molenwijk al heel wat mensen via haar geholpen.

 

knutselen

In de Molenwijk worden buurt­be­woners door Iman geholpen met melkpro­ducten, restanten diepvries­groente van een bedrijfs­res­taurant en potjes babyvoeding. Aan kinderen in de buurt deelde ze kinder­knut­sel­pak­ketten uit. Niet alleen de kinderen, maar ook hun ouders zijn daarmee geholpen. Wekenlang beperkt naar school was voor veel ouders een uitdaging en dat geldt zeker voor gezinnen die finan­cieel krap zitten. Geld voor speelgoed of knutsel­spullen ontbreekt.

 

schuilen

Jeanette de Waard is blij met de inzet van Iman: ‘Wij vinden het erg belangrijk om Iman te onder­steunen. Door haar krijgen we contact met mensen die de hulpver­lening mijden maar tot over hun oren in de zorgen zitten. Iman spreekt hun taal, komt ze in het winkel­centrum tegen en ziet hun kinderen op straat spelen. Zij is één van hen. Met het geven van de spullen verkon­digen we hoop: We vergeten je niet, we zien je! Kom maar bij ons schuilen.’

 

helpen

De gevolgen van de maatre­gelen die moesten worden genomen om het corona­virus in te dammen, treffen ook in Nederland vooral de meest kwets­baren. Initi­a­tieven zoals Hart voor Noord verlenen hulp waar dat het hardst nodig is. Dat doen ze door met hart en ziel te luisteren, te onder­steunen en te verbinden.

 

inspiratie

Op de website van Hart voor Noord leest u meer over de manieren waarop de organi­satie er in deze corona­crisis er voor de buurt wil zijn. Wat dacht u van een Bloemen­groet, Buurt­kastje of Doorgeefboek? Laat u door vrouwen als Jeanette en Iman inspi­reren. Ook in uw wijk zijn mensen die hulp kunnen gebruiken.

 _______

Bron: Jeanette de Waard, www.hartvoornoord.nl 

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona
Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl