Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

Mozambique: verdubbeling van oogst

De inwoners van Mozam­bique zijn voor hun voedsel groten­deels afhan­kelijk van wat zij zelf op een stukje grond kunnen verbouwen. De chris­te­lijke organi­satie CODESA (project MOZ061) is gedreven vanuit het Evangelie om boeren­ge­zinnen te helpen hun kennis over duurzame landbouw te vergroten. Deze kennis wordt verspreid via gemeen­schappen, waarbij de kerk een belang­rijke rol speelt. Ook blijkt de training te werken. Geregeld werd Mozam­bique afgelopen jaren getroffen door hongersnood en voedsel­schaarste. Nu vertellen inwoners die een training van Codesa volgden en die kennis toepassen, dat de oogst in omvang toeneemt. Dat is goed nieuws en zal de voedsel­ze­kerheid in dit land ten goede komen.

Een verhaal van Filomena Roberto
Filomena leeft in Mucorro en is van jongs af aan betrokken in de landbouw. Ze zegt: “Van oudsher brandden we in dit gebied het oude gras voordat we de grond bewerkten voor het nieuwe seizoen. Dit was een normale praktijk. Door deze onwetendheid bleef ik alles op dezelfde manier doen”.
De training van Codesa over conser­vation farming bracht in haar leven grote veran­dering. Nadat ze de instructies van de Codesa trainers had opgevolgd, oogstte ze in het seizoen 2019 tweeduizend kilo mais van één hectare; meer dan genoeg om haar gezin het hele jaar te voeden. Ze zegt: “Wanneer alle leden van de gemeen­schap deze aanpak zouden toepassen, dan is honger hier spoedig verleden tijd en kunnen we het schoolgeld voor onze kinderen betalen”.

Trainingen
Codesa geeft de trainingen via de lokale kerken in het Noorden van Mozam­bique in de provincie Zambezia, wat qua opper­vlakte driemaal zo groot is als Nederland. Kerkleiders worden als vrijwil­liger getraind in kennis en vaardig­heden op het gebied van de conser­vation farming. Deze aanpak zorgt ervoor dat de gewassen langer bestendig zijn tegen droogte. Ook wordt de bodem verbeterd door het gebruik van organisch materiaal (gedroogd gras, oude maisstengels of andere gewas­resten). Verder wordt er geteeld met gewassen die het in dit klimaat goed doen. Een voorbeeld hiervan is de  fluweelboon die later tijdens het seizoen wordt geplant. De boon is eetbaar met een goed gehalte aan eiwitten en andere nuttige vitamines en mineralen. Tevens produ­ceert de boon grote hoeveel­heden organisch materiaal later in het seizoen na de oogst. Ook wordt het gebruik van compost gesti­mu­leerd om de grond te verbeteren.

Diaconaat CGK is partner van CODESA en is blij om op deze wijze een bijdrage te kunnen leveren in deze provincie Zambezia, waar we in de stad Mocuba ook de opleiding van predi­kanten via zending CGK onder­steunen. Zo gaan woord en daad samen!

Dit project staat op de diaconale projec­ten­lijst onder nummer MOZ061


Filomena Roberto

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl