Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
welkom heten bij de ingang van de kerk

mystery guests onderzoeken de gastvrijheid van de kerk in Nederland

De afgelopen maanden zijn 75 kerken bezocht door mystery guests die de gastvrijheid van de kerk testten. 'Met dit project willen we als Alpha Nederland de kerk helpen om te groeien in gastvrijheid. Wanneer je mensen buiten de kerkmuren wilt bereiken, helpt het om te weten hoe je kerk en viering overkomen,' aldus Arnoud Drop, directeur bij Alpha Nederland.

Feedback op gastvrijheid
Na een bezoek vulde de mystery guest een vragen­lijst in om terug te koppelen hoe hij of zij de gastvrijheid ervoer. "De data geven een aantal leuke inzichten,” vertelt Drop. 'Gemiddeld krijgt de gastvrijheid een 6,7, maar wanneer mensen vrien­delijk worden aange­sproken bij ontvangst en afscheid stijgt dat gelijk naar een 7,5 gemiddeld. Het lijkt zo simpel, maar toch is het niet in elke kerk de realiteit. De grootte van de geloofs­ge­meen­schap heeft daar zeker mee te maken. In kerken met meer dan 250 aanwe­zigen geven mystery guests gemiddeld een 6,3 voor de gastvrijheid en voelt slecht 8% van de mystery guests zich na afloop welkom en gezien.'

Gastvrijheid gaat door de maag?
'Bij Alpha Nederland houden we van samen eten. De waarde van een maaltijd delen zit in ons DNA en dus waren we natuurlijk benieuwd of een koffie­moment na de viering én iets lekkers erbij invloed hadden op de gastvrijheid. Bij de helft van alle bezoeken werd er iets lekkers geser­veerd: die kerken scoorden gemiddeld een 7,2 voor gastvrijheid. Maar of dat aan het koekje lag, of aan het feit dat de mystery guests in die kerken ook vaker werden aange­sproken na de viering, is lastig te zeggen. Een koekje kan in ieder geval geen kwaad!'

Wil je naar aanleiding van dit bezoek terug­komen?
Vooraf­gaand aan hun bezoek, spraken mystery guests een audio­be­richt in over hun verwachting. Achteraf deden ze datzelfde om hun ervaring toe te lichten. 'Het raakte mij om die berichtjes terug te luisteren,' vertelt Drop. 'In sommige gevallen was het gewoon een prima bezoek, of zelfs wat minder prettig. Maar er waren ook echt verhalen van mensen die dit zagen als ‘geloof weer een kans geven’ of ‘een ervaring die ik niet zal vergeten’.'

52% van de mystery guests gaf in de vragen­lijst aan dat ze naar aanleiding van hun bezoek terug willen komen in die kerk. 'Dat percentage maakte me zowel dankbaar als bedroefd. Er lopen zoveel mensen in ons land die Jezus (nog) niet kennen. Mensen naar wie Gods hart uitgaat. En als we hen zouden uitno­digen voor zoiets simpels als een kerkviering, is er dus best een grote kans dat ze terug willen komen! Ik zie dit als een oproep aan de kerk in Nederland om vrijmoe­diger te worden in het uitnodigen.'

Uitno­diging maakt impact
Het lijkt wellicht een open deur, maar slechts in een derde van de kerken wordt de mystery guest uitge­nodigd om terug te komen. Terwijl zo’n uitno­diging wel lijkt te werken, aangezien in deze kerken meer dan drie kwart van de mystery guests nog een keer terug wil komen naar aanleiding van het bezoek. Ook de algehele gastvrijheid lijkt in deze kerken sterker; zij scoren gemiddeld een 7,8.

 

Dit is een persbe­richt van Alpha Nederland

Print Friendly, PDF & Email