Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

nationale synode Dordrecht

Laura van 16 houdt wel van de kerk, maar vindt het lastig dat die zo verdeeld is en dat in de kerken op zoveel verschil­lende manieren de Bijbel uitgelegd wordt. Dat brengt haar in verwarring. Ds. Willem van ’t Spijker geeft een impressie van de slotma­ni­fes­tatie van de nationale synode (nieuwe stijl).

Met bijna zeshonderd mensen samen in de Grote Kerk in Dordrecht hoor ik de vraag van Laura. Tijdens de slotma­ni­fes­tatie van de Nationale Synode (nieuwe stijl) op 29 mei, precies 400 jaar na de slotzitting van de illustere voorganger uit 1619, gebeurt veel.

De twee belang­rijkste:

  1. de onder­te­kening van een verklaring van verbon­denheid door verte­gen­woor­digers namens en vanuit veertig kerken en geloofs­ge­meen­schappen
  2. het filmpje waarin Laura vertelt over hoe ze de kerk ziet en hoe ze de kerk hoopt te zien. Want die verbon­denheid, waartoe die kerken en geloofs­ge­meen­schappen zich verplichten, zoek je met het oog op jonge mensen als Laura. Zodat zij zich niet in verwarring afkeren van gemeen­schappen van mensen die zich christen noemen, maar nog niet eens als normale mensen met elkaar om kunnen gaan.

In de afgelopen 10 jaar waren er verschil­lende van deze bijeen­komsten in Dordrecht. Op 29 mei was dus de slotma­ni­fes­tatie. Wat levert het op? Tijdens het verhaal dat Prof. Bram van de Beek hield kwam het voor mij heel dichtbij. In een indringend en ook spannend verhaal ging hij in op de eenheid van God, zoals verwoord in de oude belij­denis van Israël: Hoor, Israël, de HERE is onze God, de HERE is één. Díe eenheid wordt door de kerk beleden als in de belij­denis van Nicea wordt gezegd: wij geloven in één God en in één Here Jezus Christus. Van de Beek stelde: in hun verdeeldheid verloo­chenen de chris­tenen hun God. En daar past maar één antwoord op: boete doen, je bekeren, en wel nu. Van de Beek kent de kerkmensen evenwel. Hij zei: en dan wordt het woord ‘eigenlijk’ gebruikt. ‘Eigenlijk zou het wel zo moeten’. Scherp vervolgde hij: ‘Het gebruik van het woord eigenlijk betekent we willen niet’. Het woord ‘eigenlijk’, zo stelde Van de Beek, moet vandaag nog geschrapt worden uit het kerkelijk spraak­ge­bruik. Omwille van jongeren als Laura van 16, die het niet meer snappen.

Print Friendly, PDF & Email