Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

netwerken in Europa

Niet alleen zendings­pro­jecten in heel verre landen worden door zending onder­steund. Ook in Barcelona en Parijs zijn kerkplan­tings­pro­jecten die onze steun krijgen. Maar op nog veel meer plaatsen in Europa zijn kerkplanters actief.

Zendings­con­sulent Willem van ‘t Spijker bezocht de City to City Europe 2018 confe­rentie in Krakau, Polen. Hij vertelt: 'Ik was onder de indruk van de enorm grote groep jonge, betrokken kerkleden uit Hongarije. En ik werd geraakt door de getui­ge­nissen van predi­kanten uit Lissabon en Athene. Zij vertelden hoe de protes­tantse kerk in landen waar veel tegengas is vanuit de ortho­doxie of de katho­lieke wereld, aandacht geeft aan kerk-zijn, en dat vooral door praktisch hulp te bieden aan hulpe­lozen en vluch­te­lingen.'

Het contact met kerkplanters en anderen die actief zijn op pioniers­plekken in Europa helpt om na te denken over de missi­o­naire taak wereldwijd. Voor het Refor­ma­to­risch Dagblad schreef de zendings­con­sulent samen met Martin de Jong (protes­tants stads­deel­pastor in Amsterdam) enkele impressies over de confe­rentie. We hebben de bijdragen hieronder opgenomen als afbeelding.

 


 


 

Print Friendly, PDF & Email