Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

niet alleen Bijbelvertaler

In maart 1991 werden Hessel en Coby Visser uitge­zonden door de kerk van Urk-Maranatha om Bijbel­ver­taalwerk te doen in Botswana. Maar vanaf het begin waren zij ook al bezig met evange­li­sa­tiewerk. In de settlement East Hanahai zijn zij al die jaren actief geweest met zaaien en water geven.

 Hessel is een excel­lente Bijbel­ver­taler. Zijn werk wordt in de inter­na­ti­onale gemeen­schap van taalwe­ten­schappers volledig erkend. Ook de overheid in Botswana kent hem als iemand die grote bijdragen levert aan de gemeen­schap. En Coby heeft voluit haar steentje bijge­dragen (en daarom haar lintje meer dan verdiend) met alles wat zij gedaan heeft om jongere en oudere mensen te helpen bij het leren lezen en toepassen van wat ze lazen.

Maar vanaf het eerste begin van het verblijf in Botswana zijn zij beiden betrokken geweest bij die andere vorm van zendingswerk: mensen het Evangelie uitleggen en ze helpen groeien om de Bijbel in hun leven te kunnen toepassen.

In april en mei 1991 bracht de toenmalige voorzitter van deputaten zending, ds. Wim van Heest, samen met de jonge zendings­de­putaat Willem van ’t Spijker een werkbezoek aan Zuidelijk Afrika. Daarbij werden ook Hessel en Coby Visser bezocht, die toen net zes weken in Botswana woonden.

Uiteraard ging het om kennis­maken met de leef- en woonom­stan­dig­heden van de jonge taalkundige Hessel en zijn vrouw Coby. Het ging erom een indruk te krijgen van het werk dat Hessel daar ging doen.

Er werd kennis gemaakt met het dorp D’kar waar Hessel en Coby woonden, met de gemeen­schap daar, en met de kerke­lijke leiders uit de omgeving: ds. Braam LeRoux en zijn vrouw Willemien, ds. Joshua Seithleko, predikant in Gantsi, die later deel van het predi­kan­tenteam van de RCB (Reformed Churches in Botswana) zou worden. Maar ze maakten ook kennis met East Hanahai, een kleine settlement waar Hessel en Coby het oog op hadden laten vallen om er vooral in de weekenden te verblijven. Niet om er een weekendhuis te bouwen, maar om er te evange­li­seren door heel dicht bij de mensen te wonen.

Al die dertig jaar die ze nu in Botswana wonen, hebben ze het merendeel van de weekenden daar doorge­bracht. Er kwam een kerkje – met hulp van de jongeren uit Urk, die ‘hun Hessel’ niet konden vergeten - en in grote trouw wordt daar op zondag vaak door Hessel de kerkdienst geleid en na de dienst vindt er een praktische Bijbel­studie plaats.

Bijbel­ver­talen is een vak apart, dat Hessel uitstekend verstaat. Maar uit zijn betrok­kenheid bij de gemeente die in East Hanahai is ontstaan, blijkt dat hij en Coby er vooral op hopen dat die vertaalde Bijbel de harten en levens van mensen veran­deren zal.

 In 2006 en in 2012 werden er door Zendtijd voor Kerken i.s.m. CGK-zending filmpjes gemaakt door Gerrit Bril en Jeroen van Bruggen over het vertaalwerk dat door Hessel en Coby werd gedaan. Die zijn sinds kort via YouTube te zien. Bekijk ze via deze linkjes:

- Bijbels voor de Bushmen 2006

- Bijbels voor de Bushmen 2012 

Print Friendly, PDF & Email