Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

niet leuren langs de deuren

Voor ons blad Doorgeven (mei 2019) spraken we met Peter Wijnands en Hanny den Hertog. Zij draaien nu bijna 2 jaar mee in het gemeen­teteam van het missi­onair leertraject waaraan CGK Gouda zich verbonden heeft. Moet je daar moedig voor zijn?

Wat is moed?’, denkt Peter Wijnands hardop. ‘Je kunt moedig een berg beklimmen, maar als je ervan afvalt heb je er niet veel aan. We kunnen wel met elkaar op een podium op de markt gaan staan, maar dat kan ook een averechts effect hebben.’ Dit tekent de bedachtzame houding waarop zijn Goudse team gestaag voortgaat in het missi­onair leertraject.

Het leertraject heeft volgens Peter nut gehad: ‘De winst zit vooral in de bewust­wording. We willen aanwezig zijn in de wijk. Tot voor kort zagen de mensen in Gouda, áls ze ons zagen, ons vooral als lastig. Want op zondag geven de auto’s en fietsen van onze kerkgangers best wel verkeers­hinder. Onze spits is geworden: we willen meerwaarde toevoegen.’ Teamgenoot Hanny den Hertog vult aan: ‘We ontdekken wie onze buren zijn en wat de buurt van ons nodig heeft.’

Op verschil­lende manieren is men aan de slag gegaan. De CGK Gouda parti­ci­peert tegen­woordig in de ‘Speel­winkel’, het buurthuis in de wijk. Verder organi­seert men in de kerk inspi­ra­tie­avonden om de buren te ontmoeten. Op de eerste gaf de joodse buurman van de kerk een lezing. Hanny: ‘Over moed gesproken… Daarvoor moest ik wel een drempel over. Ik ben namelijk aller­gisch voor ‘leuren langs de deuren’, maar nu hebben we persoonlijk onze buren uitge­nodigd. Verder organi­seerden we op burendag met de moskee en het buurthuis een ‘walking high tea’. Allerlei mensen wandelden even binnen. Een paar vrouwen uit de buurt gaven de suggestie om eens een openlucht­kerk­dienst te houden. Mooi, dat zij spontaan met ons meedenken!’

Peter: ‘In februari deelde een andere kerk in de stad rozen uit met een chris­te­lijke boodschap. Daar is wel een beetje moed voor nodig, vind ik. We hebben niet meegedaan. Niet zozeer omdat het ons aan moed ontbreekt, maar omdat we bewust kiezen voor een bescheiden opstelling.’ Hanny: ‘We willen laten zien dat we er zijn, een rol spelen in de buurt. Bouwen aan relaties.’ Peter: ‘Zonder dubbele agenda. Positief dus, dat anderen zien dat onze bijdrage aan de wijk bij ons geloof, bij onze levens­houding hoort. Mensen mogen weten dat onze kerk meer is dan de auto’s op zondag, meer ook dan het gebouw.’

Daarvoor is binnen onze gemeente nog wel een omslag nodig hoor. We hopen door onze activi­teiten in de wijk ook onze eigen gemeente meer betrokken te krijgen.’ Hanny: ‘Als je mensen in de kerk vraagt of ze meedoen, denken ze al gauw aan grootse dingen. Maar we kunnen bijvoor­beeld best een keer na de dienst koffie­drinken op straat, met de buurt­ge­noten. Ook met relatief kleine dingen ontmoeten we onze buren. Gewoon door er te zíjn.’

Meer info
Over het missi­onair leertraject van de CGK op: www.cgk.nl/missionair-leertraject 

Peter Wijnands

Hanny den Hertog

Print Friendly, PDF & Email