Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

#nietalleen een prachtig platform

Een belang­rijke schakel tussen vraag en aanbod. Gezamenlijk een vangnet creëren  om mensen die de gevolgen van de corona­crisis onder­vinden met raad en daad bij te staan. Dat was die insteek van het initi­atief #nietalleen. Sleutel­fi­guren uit kerk, politiek en organi­saties hebben hier gezamenlijk de schouders onder gezet en inmiddels wordt het breed opgepakt. Het netwerk koppelt telefo­nisch en per email vragen en nood van mensen zodat er plaat­selijk naar hen om wordt gezien.

Volgens Jonna van den Berge van #niet alleen wordt er steeds vaker gebeld. ‘Er zijn veel mensen die eenzaam zijn en een praatje willen maken maar er is ook hulp gerea­li­seerd bij een verzor­gingshuis dat hulp nodig had om ouderen over te laten schakelen op het gebruik van tablets.’ Het aantal telefoontje neemt toe: ‘We hebben het aantal telefo­nisten flink moeten uitbreiden en ook in het weekend wordt er volop gebeld. Er zijn bijna 1000 hulpaan­bieders in 235 van de 355 gemeenten.’

Vanaf woensdag 25 maart is dagelijks het programma Nietalleen.nl te zien op NPO1. In dat programma komen mooie en ontroe­rende initi­a­tieven voorbij. ‘We merken dat mensen het moeilijk vinden om hulp te vragen. Dat programma maakt #niet alleen bekender en we hopen dat het de drempel bij mensen wegneemt. Je mag echt om hulp vragen. Als de crisis langer duurt zal er meer nood ontstaan en dan  willen we er samen klaar voor zijn.’

Kerken kunnen zich aanmelden via de website nietalleen.nl en dat kan ook persoonlijk. Op de website staat een kaartje met daarop alle hulpbieders. Kijk of uw gemeente/initiatief er al bij staat.

 _______

Bronnen:

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau CGK via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

 

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona

 

Print Friendly, PDF & Email
Henriette Bal CGK dienstenbureau 0318-582350 info@cgk.nl