Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

#nietalleen - vooral behoefte aan luisterend oor

Een paar weken geleden deden deputaten diaconaat onze kerken de oproep om zich aan te sluiten bij #nietalleen, een platform dat mensen helpt naar elkaar om te zien in deze voor velen moeilijke tijd. Op die oproep kwam gehoor. Inmiddels staan er 60 CGK’s op de kaart van #nietalleen.

Via www.nietalleen.nl en telefoon­nummer 0800-1322 worden hulpvragen die ontstaan vanwege het corona­virus verbonden aan lokale kerken en organi­saties. Een deel van de verzoeken is praktisch van aard (hulp bij boodschappen, hond uitlaten), maar er zijn ook veel mensen die contact opnemen om even hun verhaal te doen. Wie niet vaak de deur uitkomt, kan de meest alledaagse sociale contacten erg gaan missen.

luisterend oor

Inmiddels namen ruim 3.500 mensen contact op met #nietalleen. Meer dan de helft van die mensen kwam met een hulpvraag en het merendeel van die hulpvragers had vooral behoefte aan een luisterend oor. Het aantal bellers dat aangeeft dat de zorg voor hun naasten zwaar is, lijkt iets op te lopen. Ook het aantal hulpvragers dat belt met psychische klachten neemt toe. In veel gevallen lukte het om hulpvragers te koppelen aan een lokale kerk of organisatie.

Pasen

Op televisie wordt op werkdagen om 16.30 uur op NPO1 een programma uitge­zonden dat is gekoppeld aan #nietalleen. Live vanuit hun eigen huiskamers delen EO-presen­ta­toren Bert van Leeuwen en Anne-Mar Zwart inspi­re­rende initi­a­tieven die in deze bijzondere tijd ontstaan. Toen in het programma mensen, die met Pasen alleen zouden zijn, werden opgeroepen zich te melden, reageerden zo’n 80 bellers met de vraag om wat aandacht voor zichzelf of een ander tijdens Pasen. Mensen bellen regel­matig om een verrassing te regelen voor vrienden of familie die iets te vieren hebben.

hulpbieders

Op 16 april jl. hadden zich naast de 60 CGK’s nog 1.461 andere kerken en organi­saties bij #nietalleen aangemeld om hulp te bieden. De initi­a­tieven komen vanuit verschil­lende geloofs­ge­meen­schappen en lokale afdelingen van organi­saties en politieke partijen. Op de website kunnen zij zelf aangeven welke hulp zij bieden. Het meest wordt aange­boden mensen te bellen om een praatje te maken en om boodschappen te doen. Verder geven veel initi­a­tieven aan maatwerk te willen bieden aan de hand van de vraag die ze krijgen. Nieuw in het aanmeld­for­mulier voor initi­a­tieven zijn de catego­rieën ‘gesprek over geloof en zingeving’ en ‘hulp op gebied van gezin en relatie’.

aanmelden

Zijn er in uw gemeente mensen die goed kunnen luisteren? Zijn er jongeren die zo nu en dan een boodschap willen doen voor een ander? Grote kans dat er bij #nietalleen ook hulpvragen binnen­komen vanuit uw dorp of stad. Het platform biedt een mooie gelegenheid om als lokale CGK van betekenis te zijn in de eigen omgeving. Meld uw kerk aan via de website van #nietalleen.

 _______

Bron: #nietalleen, www.nietalleen.nl

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl

 

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl