Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

nieuwe computers

Het vertaalteam van het Naro Language Project in D’kar, Botswana, maakt gebruik van moderne commu­ni­ca­tie­mid­delen. De organi­satie Wycliffe/Sil begeleidt wereldwijd allerlei vertaal­pro­jecten. Vroeger betekende dat veel bezoeken op locatie.

Al enige jaren werkt men ‘in the cloud’, met behulp van mooie computerprogramma’s. Daardoor kunnen vertaal­con­su­lenten en vertaal­teams veel vaker contact hebben over de voortgang van het werk.

Die computerprogramma’s worden ook steeds slimmer en uitge­breider en dat brengt soms ook mee, dat je nieuwe spullen moet kopen. Gelukkig konden deputaten geld beschikbaar stellen voor de aanschaf van nieuwe laptops en een sterkere desktop­com­puter, zodat de nieuwste programma’s gebruikt kunnen worden. De leden van het vertaalteam zijn erg blij met hun nieuwe computers!

Print Friendly, PDF & Email