Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
ds. Samuel Foucachon preekt in de kapel

nieuwe medewerker bij evangelisatie

Deputaat­schap evange­li­satie heeft sinds 1 oktober een nieuwe teamon­der­steuner: Mariska van Laar. Zij stelt zichzelf aan u voor.

Mijn naam is Mariska van Laar, ik ben 48 jaar, getrouwd en moeder van een dochter van 23 en een zoon van 20. Wij zijn lid van de Pniëlkerk in Veenendaal.

Op 1 oktober ben ik begonnen op het Diensten­bureau als teamon­der­steuner van de evange­li­sa­tie­con­su­lenten. In deze functie ga ik de consu­lenten onder­steunen bij hun taak om kerken te adviseren en ze toe te rusten voor hun missi­o­naire roeping. Ook het voorbe­reiden en organi­seren van evene­menten behoort tot mijn werkzaamheden.

Zelf kom ik uit de finan­ciële wereld. De laatste zes jaar heb ik gewerkt als adviseur hypothecair krediet, waarbij ik de hypotheek­ad­vi­seurs en klanten onder­steunde bij het hypotheek­traject. Nu maak ik dus de stap van een commer­ciële instelling naar het kerkelijk bureau.
In mijn nieuwe functie hoop ik de evange­li­sa­tie­con­su­lenten zoveel mogelijk te onder­steunen en te ontzorgen. Het lijkt me mooi om zo een indirecte bijdrage te kunnen leveren aan het verspreiden van de goede boodschap. Ik heb er zin in!

Wilt u meer weten over (het deputaat­schap) evange­li­satie, neem dan gerust contact met mij op.

Graag tot ziens!

Print Friendly, PDF & Email