Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

nieuwsbrief diaconaat over hoop en hulp

Elke maand verstuurt diaconaat een nieuws­brief met actuele infor­matie en inspi­ratie. Dit zijn de onder­werpen van februari:

Anette werd door de Pniel-kerk Veenendaal uitge­zonden naar Afgha­nistan. Jarenlang deed ze ontwik­ke­lingswerk. Totdat de Taliban oprukte en ze terug naar Nederland moest vluchten. Ik dacht: ‘Nu gaat het mis! Maar ook: Here, hier is mijn leven!’

Deze maand herdenken we de waters­noodramp van 1953. De kerken hielden op de eerste zondag na de rampnacht inzame­lingen om de getrof­fenen te helpen. Nu, 70 jaar later, houden we nog altijd op de eerste zondag van februari hulpver­le­nings­zondag.

Ook onze noodhulp in de Hoorn van Afrika gaat door, omdat de hongersnood aanhoudt. Er is ruim 100.000 euro binnen­ge­komen. Ons eerste doel is gehaald. Hartelijk dank! Hierbij een weergave van de hulp die we met een deel van dit bedrag in Oeganda konden geven.

De armoe­de­hulp­ver­lening van kerken en diaconale organi­saties is veel en veelzijdig, maar vooral buiten de kerk is dat nauwe­lijks bekend. Dat blijkt uit het onderzoek 'Armoede in Nederland'. Onze kerken werkten aan dat onderzoek mee. De vraag dringt zich op of wij voldoende uitreiken naar mensen in de samen­leving die in nood zitten. Of is de drempel (nog) te hoogom van binnenuit naar buiten uit te reiken, of om van buitenaf aan te kloppen en een hulpvraag te stellen?

Diaconaat heeft twee nieuwe handrei­kingen voor diakenen en anderen die bij het diaconale werk betrokken zijn. De handreiking de collecte in de eredienst gaat in op de vraag hoe het digitaal collec­teren een volwaardige plek in de liturgie kan krijgen. De handreiking finan­ciële onder­steuning bespreekt hoe diaco­nieën hulp kunnen bieden bij mensen die als gevolg van de inflatie in finan­ciële problemen komen. Onderdeel van deze handreiking is een stappenplan.

En dan kijken we nog even terug op de resul­taten van 2022. In een overzicht laten we zien wat er per project is binnen­ge­komen. Voor de projecten gaf u ruim € 538.000 (voorlopige cijfers). Dat is iets om samen heel dankbaar voor te zijn.

neem ook een abonnement

Iedere maand de nieuws­brief CGK Diaconaat gratis in uw mailbox? Meld u hier aan als abonnee.

Print Friendly, PDF & Email