Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

nog een beetje meer ruimte

De regering gaf in de perscon­fe­rentie van 25 januari 2022 aan, dat ze de samen­leving meer ruimte wil geven. Het aantal besmet­tingen met de omikron­va­riant is hoog en zal naar verwachting verder toenemen door de extra ruimte.

Het is daarom van belang dat we onze verant­woor­de­lijkheid nemen en ons goed houden aan de basis­maat­re­gelen, te weten:

  • was vaak en goed uw handen;
  • houd 1,5 meter afstand;
  • blijf thuis bij klachten en laat u direct testen;
  • zorg voor voldoende frisse lucht.

De extra ruimte vertaalt zich voor kerken als volgt:

eredienst

De verruiming die de regering geeft, betreft aller­eerst het aantal mensen dat de erediensten mag bezoeken. We mogen zoveel mensen ontvangen als er in de zaal passen op ander­halve meter met een maximale bezetting van 1/3 van de kerkzaal. Met betrekking tot zingen zijn er geen restricties opgelegd.

 

kringen

Kringenwerk kan weer plaats­vinden in de kerk. Zorg dat iedereen een vaste plek heeft en dat mensen bij beweging een mondkapje dragen. Voor het ontvangen van mensen thuis zijn de maatre­gelen niet verruimd. Er mogen maximaal 4 mensen thuis worden ontvangen. Voor het kringenwerk in de huise­lijke situatie geldt dus nog een behoor­lijke beperking.

 

over coronatoegangsbewijzen en zelftesten

Voor kerke­lijke activi­teiten vinden we een corona­toe­gangs­bewijs niet wenselijk. Wel willen we oproepen om - net zoals dat voor de scholen geldt - bij kerke­lijke activi­teiten met grotere groepen  geregeld gebruik te maken van een zelftest. Voor koren geldt wel een corona­toe­gangs­bewijs, zij volgen de maatre­gelen voor koren.

 

22:00 uur

De horeca- en cultuur­sector mogen tot uiterlijk 22:00 uur open zijn. Het is goed om in de kerken die lijn te volgen en ook deze eindtijd aan te houden.

 

online

Tot slot geldt er nog altijd een thuis­werk­advies. Daarom, als een overleg online kan, doe dat dan.

 

Het CIO (Inter­ker­kelijk Contact in Overheids­zaken) komt later vandaag met een advies. Mochten we aanleiding zien om daarmee boven­staand advies aan te scherpen, dan melden we dat zo spoedig mogelijk.

_______

Bron: regie­groep corona CGK, Steunpunt Kerkenwerk, Diaconaal Steunpunt, Rijks­overheid perscon­fe­rentie 25 januari 2022, Rijks­overheid: corona en zingen

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
Print Friendly, PDF & Email