Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

nood in Ter Apel

De mensont­e­rende situatie van de afgelopen tijd in Ter Apel zal niemand ontgaan zijn. Voor het eerst in de Neder­landse geschie­denis stuurde Artsen zonder Grenzen een team naar Ter Apel om basiszorg te leveren. Een dieptepunt. Volgens Artsen zonder Grenzen waren de leefom­stan­dig­heden verge­lijkbaar met die in het vluch­te­lin­genkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos: geen douches en vieze toiletten. Verschil­lende mensen hebben door het gebrek aan hygiëne een huidziekte opgelopen.

persoonlijke aandacht

CGK Mussel werkt al jaren onder de mensen in het AZC van Ter Apel, met als doel ze kennis te laten maken met de liefde van Christus. Die liefde wordt heel praktisch zichtbaar gemaakt door een bezoekje te brengen, kleding of andere noodza­ke­lijke spullen te brengen, taalles te geven, Bijbel­studie te organi­seren en lectuur te verspreiden. De wekelijkse zondag­mid­dag­dienst is aangepast op de vluch­te­lingen uit het AZC die naar de kerk willen. Wie niet zelf naar de kerk kan komen, kan worden opgehaald. Een groot deel van de dienst wordt in het Engels vertaald en na de dienst wordt, onder het genot van een kopje koffie, persoonlijk met de mensen doorgepraat.

(on)mogelijkheden in de opvangcrisis

Vrijdag 25 augustus hadden we telefo­nisch contact met Gina Huitsing en Gul Irfan Khan. Gina is een van de betrokken leden uit Mussel. Zij vertelt dat ze dit mooie werk blijven doen, ook nu de situatie buiten het AZC zo drama­tisch is. Tegelij­kertijd geeft ze aan dat ze niets kunnen doen voor de mensen die ’s nachts buiten slapen en in grote groepen buiten wachten tot ze aan de beurt zijn voor hun intake­pro­cedure. Dit probleem is te groot en het is de verant­woor­de­lijkheid van de overheid om dat op te lossen. Het is ook te gevaarlijk om zich tussen deze grote groep mensen te bewegen, want het lange wachten onder slechte omstan­dig­heden leidt soms tot behoor­lijke spanningen.

Gul Irfan Khan, afkomstig uit Pakistan en ook lid van de gemeente in Mussel, staat daar wat anders in. 'Ik heb in Pakistan wel voor hetere vuren gestaan,' zegt hij. Hij zou de mensen die buiten staan graag willen helpen door aan de rand van het terrein een tent op te zetten en van daaruit wat te drinken aan de mensen uit te delen. 'Op deze manier voorzie je in een basale behoefte en laat je zien dat je aandacht en zorg voor deze mensen hebt.'

De overtuiging dat hier een taak ligt om de liefde van God zichtbaar te maken door naar deze mensen om te zien, heeft de doorslag gegeven voor het besluit om een tent te kopen en vanaf 30 augustus dagelijks bij de vluch­te­lingen aanwezig te zijn. De vrijwil­ligers uit Mussel zijn daarbij geholpen door mensen van Iraanse afkomst die al in het AZC zitten. Het is de bedoeling om dit in ieder geval tot 9 september vol te houden of zolang als daarna nog nodig is.

gasten op startzondag

René Fietje, voorzitter van de diaconie, blikt met verwon­dering en dankbaarheid terug op de afgelopen periode. 'Afgelopen zondag was  het start­zondag. Naast de eigen gemeen­te­leden waren er 20 vluch­te­lingen aanwezig.' Een prachtig voorbeeld hoe Woord en daad hand in hand gaan!

 Voor meer infor­matie: Helping hands | CGK Mussel

Print Friendly, PDF & Email