Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

Noodhulp Afrika ZOA

Door finan­ciering van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerk (CGK) heeft ZOA hulp geboden aan mensen die getroffen zijn door langdurige gewapende conflicten in de staat Borno in Noordoost-Nigeria. ZOA doet dit door activi­teiten op het gebied van water, sanitaire voorzie­ningen en hygiëne (WASH).

ZOA WASH sector bouwde vijf gemoto­ri­seerde boorgaten en acht handpompen voor veilig drink­water. Bij sanitaire voorzie­ningen heeft ZOA negentig VIP-latrines gebouwd met een bovenbouw van zink en veertig beschutte badeen­heden met een bovenbouw van zink. Daarnaast heeft ZOA 1800 hygië­ne­pak­ketten  verspreid en 6313 kwetsbare personen bereikt met promo­tie­cam­pagnes voor hygiëne met behulp van deur-tot-deur.

De inhoud van de hygië­ne­pakket omvat zeep, een kinder­potje, maand­verband, een jerrycan, emmers, water­kokers en fakkel­lampen. Het aanbieden van sanitaire voorzie­ningen en strikte hygië­ne­pro­mo­tie­cam­pagnes heeft het probleem van open ontlasting tot een minimum beperkt en was onderdeel van het succesvol verzachten van de gevolgen van de cholera-uitbraak in Borno in 2017.

ZOA heeft 25 extra WASHCOM-leden die dienst doen als hygië­ne­pro­mo­toren en gemeen­schaps­mo­bi­listen die door ZOA gebouwde WASH-facili­teiten beheren als de eigen resilience-strategie van de gemeen­schap.

ZOA dankt de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerk voor het geven van hoop aan de kwets­baren.

 

Print Friendly, PDF & Email