Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

Noodhulp Afrika ZOA

Door finan­ciering van de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerk (CGK) heeft ZOA hulp geboden aan mensen die getroffen zijn door langdurige gewapende conflicten in de staat Borno in Noordoost-Nigeria. ZOA doet dit door activi­teiten op het gebied van water, sanitaire voorzie­ningen en hygiëne (WASH).

ZOA WASH sector bouwde vijf gemoto­ri­seerde boorgaten en acht handpompen voor veilig drink­water. Bij sanitaire voorzie­ningen heeft ZOA negentig VIP-latrines gebouwd met een bovenbouw van zink en veertig beschutte badeen­heden met een bovenbouw van zink. Daarnaast heeft ZOA 1800 hygië­ne­pak­ketten  verspreid en 6313 kwetsbare personen bereikt met promo­tie­cam­pagnes voor hygiëne met behulp van deur-tot-deur.

De inhoud van de hygië­ne­pakket omvat zeep, een kinder­potje, maand­verband, een jerrycan, emmers, water­kokers en fakkel­lampen. Het aanbieden van sanitaire voorzie­ningen en strikte hygië­ne­pro­mo­tie­cam­pagnes heeft het probleem van open ontlasting tot een minimum beperkt en was onderdeel van het succesvol verzachten van de gevolgen van de cholera-uitbraak in Borno in 2017.

ZOA heeft 25 extra WASHCOM-leden die dienst doen als hygië­ne­pro­mo­toren en gemeen­schaps­mo­bi­listen die door ZOA gebouwde WASH-facili­teiten beheren als de eigen resilience-strategie van de gemeen­schap.

ZOA dankt de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerk voor het geven van hoop aan de kwets­baren.

 

Print Friendly, PDF & Email