Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

noodhulp Nederland i.v.m. corona

Het corona­virus treft miljoenen wereldwijd. Niet alleen in landen waar armoede heerst en het zorgstelsel zwak is, raken mensen in de problemen. Ook dichterbij huis is hulp nodig. Rudolf Setz, diaconaal consulent binnenland: ‘Wij houden feeling met diaco­nieën en Neder­landse projecten waarmee we als CGK verbonden zijn. We krijgen terug dat vooral armen en sociaal kwets­baren in onze samen­leving meer risico lopen. Overheids­steun is soms ontoe­reikend. Er is dus inderdaad ook in Nederland (nood)hulp nodig.' 

#nietalleen

Veel CGK kerken sloten zich al aan bij het initief #nietalleen, een platform dat in deze onzekere tijd hulpvraag en -aanbod bij elkaar brengt. Zijn er in jullie gemeente mensen die goed kunnen luisteren? Zijn er jongeren die zo nu en dan een boodschap willen doen voor een ander? Grote kans dat er bij #nietalleen ook hulpvragen binnen­komen vanuit jullie dorp of stad. Nu de crisis wat langer aanhoudt, melden zich bij  het platform veel mensen die eenzaam zijn. Social distancing mag dan helpen het lichaam gezond te houden, het sociale isolement waarin sommigen raken, veroor­zaakt grote schade op andere vlakken. 
Het platform #nietalleen biedt lokale kerken gelegenheid om met die kwetsbare naasten in de contact te komen. Kerken kunnen van grote betekenis zijn in de eigen omgeving.

10 mei collecte

Op 10 mei 2020 doen veel kerken in Nederland mee aan een lande­lijke collecte onder de vlag van #nietalleen. Het gaat om een collecte voor initi­a­tieven en organi­saties die hulp bieden in de nood die is ontstaan door de corona­crisis. Gemeenten kunnen zelf kiezen voor welk binnen­landse (of buiten­landse) project ze die collecte willen bestemmen. Dat kan een organi­satie zijn waarmee de kerk al een band heeft, bijvoor­beeld een voedselbank.

Willen jullie bidden en geven voor hulp aan naasten in nood? Organiseer een collecte op 10 mei - later mag uiteraard ook - en meld je gemeente aan bij www.nietalleen.nl. Samen staan we sterk!

 _______

Bron: www.nietalleen.nl

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl

 

Print Friendly, PDF & Email