Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

noodhulp Oekraïne gaat door

Woningen, scholen, zieken­huizen, water­in­stal­laties, elektri­ci­teits­cen­trales: niets in de Oekraïne blijft gespaard onder raket­aan­vallen en bombar­de­menten van de Russen. Veel Oekra­ïners zijn inmiddels gevlucht. Veel vrouwen en kinderen vertrekken, mannen blijven achter om te vechten. Diaconaat CGK helpt de vluch­te­lingen, met name in Hongarije, waar er zo’n 500.000 verblijven. 'Deze noodhulp is onver­minderd nodig,' zegt diaconaal consulent Erjan van der Linde. 'Diaco­nieën zouden kunnen overwegen nog eens een collecte hiervoor te houden.'

heftig en aangrijpend

Noodhulp­co­ör­di­nator Hielke Zantema: 'Ik was aan de Hongaarse grens, waar duizenden vluch­te­lingen per dag de grens over komen, met name vrouwen en kinderen. Zij vertellen heftige verhalen over bombar­de­menten en het gedwongen achter­laten van hun echtge­noten en vaders. Ze zagen het niet aankomen: niet dit, niet op deze schaal en niet op deze vrese­lijke manier. Het zijn verhalen die mij aangrijpen. Maar ik moet aan de slag, want er is werk te doen. Hulp bieden geeft hoop. Het is het minste wat ik - wat we - kunnen doen.'

cash transfers voor de meest kwetsbaren

Met partners ter plekke helpt diaconaat CGK vluch­te­lingen op locatie. Hoe? Al enige tijd blijkt het geven van cash transfers via een tegoed op een creditcard een goede manier. Maande­lijks krijgen de meest kwetsbare ontheemden een tegoed dat ze kunnen opnemen in Oekraïne of een van de buurlanden. Alleen­staande moeders met kinderen krijgen prioriteit, net als ouderen en gezinnen met meer dan drie kinderen. Het blijkt dat op deze wijze vluch­te­lingen geholpen worden met eerste levens­be­hoeften via de plaat­se­lijke midden­stand. Dan zijn de aanvoer­lijnen kort, de lokale mensen worden ingeschakeld bij de hulp en contacten zijn snel gelegd. Bijkomend voordeel is dat vluch­te­lingen keuzes kunnen maken in het belang van hun gezin.

hartelijk dank voor uw steun

Bid mee voor de getrof­fenen en hulpver­leners. Giften kunnen overge­maakt worden op IBAN NL52 INGB 0000 5353 00 t.n.v. Landelijk Kerkelijk Bureau o.v.v. noodhulp Oekraïne of - in het geval van een actie in uw gemeente voor dit noodhulp­project - op het rekening­nummer van uw diaconie. Hartelijk dank!

Print Friendly, PDF & Email