Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

noodhulp Zuidelijk Afrika

Kerkenhelpenkerken.nl, het nieuwe noodhulp initi­atief van de GZB, de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken (CGK) en Verre Naasten, is op verzoek van de lokale kerken in maart gestart met een noodhulp­actie voor Zuidelijk Afrika. De orkaan Idai en de bijbe­ho­rende regens hebben in grote delen van Mozam­bique, Malawi en Zimbabwe enorme verwoes­tingen aange­richt aan huizen en gewassen, vlak voor de belang­rijkste oogst van het jaar. In april raasde orkaan Kenneth over het noorde­lijker deel van Mozam­bique, vergezeld van extreem heftige slagregens die meerdere dagen aanhielden.

Hele gebieden zijn onbereikbaar doordat wegen en bruggen zijn wegge­slagen. Duizenden huizen zijn ingestort en veel maisvelden en andere gewassen zijn vernietigd. De belang­rijkste oogst van het jaar is verloren gegaan. Mensen leven hier vooral van zelfvoor­zie­nende landbouw, dit betekent dat er een groot voedsel­tekort ontstaat. Zonder hulp zullen miljoenen mensen de komende maanden honger lijden.

KerkenhelpenKerken.nl wil slacht­offers van deze ramp helpen. Lokale partners kunnen eerste hulp bieden, zoals voedsel­pak­ketten, dekens en nieuw zaaizaad. Ook hulp bij het herstellen van huizen en sanitair is nodig. Helpt u mee?

Voor € 20 kunt u een gezin een maand lang helpen met een voedsel­pakket. Een pakket bevat rijst, mais, dekens en ook zaad en mest zodat er weer nieuwe gewassen ingezaaid kunnen worden.
De verwachting is dat getroffen gezinnen zeker een half jaar onder­steuning nodig hebben.

Bid mee voor de slacht­offers en hulpver­leners. Steun via kerkenhelpenkerken.nl. of maak een gift over op IBAN NL52 INGB 0000 5353 00 t.n.v. Landelijk Kerkelijk Bureau o.v.v. noodhulp Zuidelijk Afrika. Hier kunt u eenvoudig via iDeal betalen en de materialen (poster, power­point­pre­sen­tatie en poster) downloaden. Hartelijk dank!

Print Friendly, PDF & Email