Voor gemeenten die voor 2023 en/of 2024 een steunaanvraag willen doen, staan nieuwe formulieren van Deputaten Onderlinge Bijstand en Advies (OBenA) klaar.

Deputaatschap Onderlinge Bijstand en Advies

Het deputaatschap onderlinge bijstand en advies (OB&A) verleent financiële steun aan (kleine) gemeenten binnen ons kerkverband. Een andere belangrijke taak is het geven van financieel en bouwkundig advies, ook aan gemeenten die geen financiële steun nodig hebben. Door deze hulp kan op meer plaatsen het Evangelie verkondigd worden.

Wanneer u een steunaanvraag kunt indienen

Gemeenten met minder dan 250 leden kunnen contact opnemen voor:

  • steunaanvraag voor 2023-2024, als uw gemeente een eigen predikant of kerkelijk werker heeft en er in 2023 een exploitatietekort is of voor 2024 een tekort verwacht wordt;
  • aanvragen van goedkeuring voor beroepingswerk;
  • een bijdrage om de fondsenwerving te professionaliseren (max.€ 500 per gemeente; beperkt budget beschikbaar).

Gemeenten met meer dan 250 leden kunnen contact met ons opnemen voor:

  • advies op het gebied van bouwkundige en/of financiële vragen.
  • een bijdrage om de fondsenwerving te professionaliseren (max.€ 500 per gemeente; beperkt budget beschikbaar).
Wat u moet doen voor een steunaanvraag

Vóór 1 februari stuurt u het steunaanvraagformulier 2023-2024 en de MJOP’n (meerjaren onderhoudsplanningen van de gebouwen) naar het secretariaat. Eén versie via de mail en één getekende versie per post.

De nieuwe formulieren voor een aanvraag tot financiële steun over het jaar 2023 en/of het jaar 2024 vindt u op de pagina van deputaten Onderlinge Bijstand en Advies. Lees voor meer informatie ook de instructies op die pagina en de brochure van OBenA. De oude formulieren zijn ongeldig.

Alleen bij tijdige inzending kan de aanvraag in maart 2024 behandeld worden. Steunaanvragen die niet in maart kunnen worden behandeld, schuiven door naar de vergadering in juni.

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u