Deputaten onderlinge bijstand en advies

Wie zijn wij:

Het door de generale synode benoemde deputaatschap onderlinge bijstand en advies (OB&A)  is aangewezen om  gemeenten met minder dan 250 leden (dat betreft 50% van al onze gemeenten!) te ondersteunen die niet zelf een predikant of kerkelijk werker en/of volledige omslag kerkelijke kassen kunnen betalen. Daarnaast is een belangrijke taak het geven van financieel en bouwkundig advies, ook aan gemeenten die geen financiële steun nodig hebben. Door deze hulp kan op meer plaatsen het Evangelie worden verkondigd. Wij mogen dit met een team van negen deputaten doen en zijn rechtstreeks door de Generale Synode benoemd.

Binnen het deputaatschap komt de functie vrij van

SECRETARIS  v/m

Deputaten komen graag in contact met een zuster of broeder die bereid is deze organisatorische functie op zich te nemen.

Wat ga je doen:

Je beheert de mailbox en kunt telefonisch worden benaderd door de gemeenten en je zendt de vragen en documenten door naar de juiste deputaat. Wij vergaderen drie keer per jaar en jij bereidt samen met het moderamen de agenda voor. Van de vergaderingen maak je een verslag en je verzorgt waar nodig de correspondentie. Ook ondersteun je bij het opstellen van de rapportage ter voorbereiding op een G.S.

Wie ben jij?

Je hebt feeling met secretariële werkzaamheden en werkt graag met andere deputaten samen. Je hebt goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden en kennis en vaardigheid bij het gebruik van Word en Excel. Je hebt (beperkt) financieel inzicht.  Je beschikt over een hbo-denkniveau, handelt proactief en hebt tijd beschikbaar. Het is fijn als je inzicht hebt in de kerkelijke CGK-kaart.

Wat bieden wij?

Een goede collegiale sfeer binnen ons deputaatschap.
Aan deze functie is buiten een onkostenvergoeding geen vergoeding verbonden.

Geïnteresseerd?

We kunnen ons voorstellen dat je eerst wat meer informatie wilt. Die kun je inwinnen bij onze voorzitter Otto Zuidema (ottozuidema@gmail.com, tel. 06-25086395). Voor meer informatie over de functie kun je ook onze website bezoeken (www.cgk.nl/obena). Jouw reactie kun je richten aan de voorzitter.

Deel dit artikel via

Ook interessant voor u