Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

oefen, probeer en leer’

Martijn Kooijman en Gijsbert Legemaat zijn als leden van de CGK Scher­penzeel betrokken bij het herin­richten van de kerk. Ook profes­si­oneel worden ze ingeschakeld om te helpen bij ‘routing’ en commu­ni­catie bij andere organi­saties en bedrijven. Genoeg redenen voor een interview met tips en tricks.

 

hoe zijn jullie zo bij dit thema betrokken geraakt?

Martijn: ‘Met kinderen op de basis­school zag ik al snel dat er wat georga­ni­seerd moet worden om hen na de sluiting weer op school te ontvangen. En Gijsbert zag in zijn klanten­kring van het midden- en klein­be­drijf dat ook daar behoefte was aan ondersteuning.’

Gijsbert: ‘Er moest best snel geschakeld worden. Wat als de winkel opengaat, hoeveel mensen kunnen er dan in en hoe leid je hen door de winkel naar de uitgang. In het begin werd er natuurlijk veel tape geplakt, maar nu de beper­kingen langer duren, is het mooier en vrien­de­lijker om alles wat profes­si­o­neler aan te pakken.’

 

is een kerk bijzonder? In de zin dat je daarvoor op een andere manier moet denken over looproutes en dergelijke?

Martijn: ‘Voor een groot deel is het organi­seren van hoe en waar je mensen ontvangt gelijk aan hoe je dat in andere organi­saties doet. Het verschil met bijvoor­beeld een winkel is, dat mensen in de kerk daar in grotere aantallen tegelijk blijven, op een vast moment. In een super­markt is het vooral van belang dat mensen binnen­komen, zonder treuzelen doorlopen en dan weer plaats­maken voor nieuwe klanten. In de kerk wil je dat bezoekers weten dat het veilig is om het gebouw te betreden en daar samen te zijn onder Gods Woord.’

Gijsbert: ‘Voor ons is misschien wel het belang­rijkste punt wat we lazen in één van de eerste corona­nieuws­brieven van het Diensten­bureau: dat we als kerken een voorbeeld­functie hebben in de maatschappij.’

 

het ‘nieuwe normaal’ in de kerk staat of valt met het gedrag van de kerkgangers. Hoe bepaal je de toon van de communicatie, zodat we vriendelijk en gastvrij blijven én ons aanpassen aan de richtlijnen?

Dat is inderdaad belangrijk. Je wilt voorkomen dat je mensen steeds nadruk­kelijk vertelt wat ze moeten doen en wat ze vooral niet moeten doen. Daarom pleiten we voor goede commu­ni­catie, dat wil zeggen: duidelijk aangeven wat de regels en de gewenste looproutes in de kerk zijn. Duide­lijkheid voorkomt vragen. Dus: geef vooraf instructies over wat de bezoeker kan verwachten en laat bij de ingang van je kerk zien hoe het binnen georga­ni­seerd is.

Daarnaast is een vrien­de­lijke toon zeker van belang. Die toon wordt niet alleen bepaald door de woorden die je kiest, maar ook door de kleuren die je gebruikt. In onze materialen hebben we daarom gekozen voor veel en vrien­de­lijke kleuren. We mijden hard geel en fel oranje, want daarmee commu­niceer je op hoge toon dat iets gevaarlijk is.’

 

hebben jullie in Scherpenzeel al ervaring opgedaan?

We zijn met de aange­wezen commissies bezig om na te denken over de inrichting van ons gebouw. Je ziet dat elke kerk toch weer anders is. Wij kerken bijvoor­beeld in een publiek gebouw, waar doorde­weeks andere organi­saties hun activi­teiten hebben. Daarom kunnen we niet met stickers werken, maar worden het vermoe­delijk bordjes. Al doende leer je wat in jouw situatie de beste weg is.’

 

als je kijkt naar het format gebruiksplan dat we vorige week publiceerden, voor welke punten vragen jullie dan vooral aandacht?

De looproutes blijven de uitdaging. Vaste zitplaatsen zijn weg. En bedenk ook dat er meer is dan het opstellen van stoelen op een andere manier. Wat bijvoor­beeld als iemand tijdens de kerkdienst naar het toilet moet: hoe bewaar je dan toch die ander­halve meter afstand?

We vinden het slim dat we eerst in juni de kans krijgen om een maand te oefenen met een inrichting voor maximaal 30 personen. We gaan ontdekken waar de knelpunten zitten, waar de looppaden misschien toch te smal zijn, waar opstop­pingen dreigen, of ergens misschien wacht­strepen aange­bracht moeten worden. Dat zal per gebouw verschillend zijn. En misschien moet er over de buiten­ruimte, op het kerkplein, ook worden nagedacht.

 

hebben jullie tot slot nog praktische tips?

We zijn in deze omstan­dig­heden een beetje samen aan het pionieren. Probeer dingen uit, leer elke zondag weer een stukje meer. Schiet niet in de stress, als we het niet in één keer goed doen. Oefen, probeer en leer! En nogmaals: we hebben als kerk een voorbeeld­functie in de maatschappij.’

 

_______

Bron: format gebruiksplan kerkge­bouwen (CGK), www.corona-communicatie.nl

Foto: Martijn Kooijman (links), Gijsbert Legemaat (rechts)

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl