Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

onderweg naar meer ruimte

De overheid kiest een insteek van onderweg zijn naar meer ruimte, maar roept ook op voorzichtig te blijven, omdat we de piek van de besmet­tingsgolf nog moeten krijgen. Meer ruimte lijkt mogelijk, omdat omikron minder ziekmakend is.

Relevante feiten:

 • de besmet­te­lijkheid van de omikron­va­riant is groot;
 • tegelijk is deze dominante variant minder ziekmakend;
 • de piek ervan moet nog komen;
 • de delta­va­riant, die ziekma­kender is, is nog niet verdwenen

Nog steeds kunnen dus heel veel mensen ziek worden, met ook ernstige gevolgen. Toch kiest de overheid voorzichtig voor een weg van meer ruimte. Scholen van basis- en voort­gezet onderwijs gingen al open, vanaf 17 januari openen ook de instel­lingen van mbo, hbo en univer­sitair onderwijs. Er zijn ook sectoren die nog wat langer geduld moeten hebben, zoals de horeca en de cultuur­sector. Voor niet-essen­tiële winkels geldt dat ze open mogen onder condities. Hoe vertalen we deze maatre­gelen naar adviezen voor het kerkelijk leven waarbij we op een verant­woorde manier omgaan met de situatie waarin we momenteel zitten?

 

eredienst
 • blijf diensten online aanbieden, omdat kerken nog niet volledig kunnen openen;
 • maak ruimte om weer samen te komen;
 • bepaal het maximum aantal bezoekers op basis van het aantal dat u op ander­halve meter kunt plaatsen (ga daarbij uit van 20% van de maximumcapaciteit);
 • werk met een aanmeld­systeem of rouleer de wijken die worden uitgenodigd;
 • laat de mensen bij binnen­komen en lopen een mondkapje dragen vanwege de besmet­te­lijkheid van het omikron­virus. Het mondkapje mag af als ze op hun plek zitten;
 • koren en klein­kunst mogen weer oefenen. Dit geeft ruimte voor samenzang in de eredienst;
 • reguleer het binnen­komen en uitgaan van het kerkgebouw en laat de kerkgangers onderling de afstand van ander­halve meter bewaren.

 

jeugdwerk

als kerken volgen we de richt­lijnen van het onderwijs en wat voor jongeren verder mogelijk is:

 • al het jonge­renwerk kan worden opgestart;
 • bij bijeen­komsten gelden dezelfde regels als op school;
 • voor sporten is de eindtijd van 20:00 uur opgeheven.

 

kringenwerk en andere bijeenkomsten

bij bijeen­komsten in de huiskamer geldt de regel van het aantal gasten dat u thuis mag ontvangen, dus 4 personen;

voor bijeen­komsten doorde­weeks in de kerk blijft het advies om voorzich­tigheid in acht te nemen en verstandig om te gaan met de ruimte die gegeven wordt:

 • wat online kan, online doen;
 • als u wel samenkomt dan:
  - binnen­komen met mondkapjes op;
  - afstand bewaren;
  - het liefst een zelftest van tevoren doen;
  - bij lopen in de zaal opnieuw het mondkapje op.

dankbaar en voorzichtig

We zijn dankbaar dat er weer ruimte komt voor kerkenwerk. In het bijzonder geldt dit voor het werk onder de kinderen en jongeren van de kerk. Cijfers laten zien dat de impact van de crisis op deze groep erg groot is. Laat dat meewegen in hoe u voorzichtig het kerkenwerk weer gaat oppakken.

Het CIO zal waarschijnlijk adviseren om de ruimte nog te beperken tot maximaal 50 personen. Wij kiezen bewust voor een royaler aantal, op voorwaarde dat de ander­halve-meter­af­stand gehand­haafd kan worden. Wel roepen we iedereen op om daar op een verant­woorde manier mee om te gaan. In de hele crisis geldt al dat gedrag ertoe doet. Laten we daar als kerken dan ook een voorbeeld in geven en ons ervan bewust zijn dat de ruimte die wij gaan gebruiken nog niet aan alle sectoren in de maatschappij gegeven is.

Na zondag 23 januari komt er voor de overheid een nieuw weegmoment. We houden u op de hoogte of dat nog weer tot andere maatre­gelen en daarmee tot andere adviezen voor de kerken leidt.

_______

Bron: regie­groep corona CGK, Steunpunt Kerkenwerk, Diaconaal Steunpunt, Rijks­overheid perscon­fe­rentie 14 januari 2022

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
Print Friendly, PDF & Email