Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

auto's voor onderwijsproject in Mozambique

In de afgelopen twee jaar was een bezoek aan de Bijbel­school InForTeM in Mozam­bique een spannende aange­le­genheid. Gelukkig is het in het land rustig, wat betreft de politieke verhou­dingen. Dat is wel anders geweest. Wat het spannend maakte was de vraag: hoe zal het met het vervoer gaan? Gelukkig komt aan die zorg nu snel een eind …

In oktober 2018 en in juli 2019 werden bezoeken vanuit zending aan het onder­wijs­project InForTeM in Mozam­bique gebracht. Spannend werd dat toen de auto, die speciaal voor dat bezoek gehuurd was, het onderweg van Mocuba naar Pébane begaf. Voor de kenners: de distri­bu­tieriem was geknapt. De reis van (normaal) bijna vier uur duurde toen bijna veertien uur …

Die auto was gehuurd omdat de twee auto’s van het project zoveel onderhoud nodig hadden dat ze niet gebruikt konden worden. Niet voor de werkbe­zoekers, maar ook (en dat is natuurlijk veel belang­rijker) niet voor het werk van de Bijbel­school. En als gevolg van een aantal jaren stevig bezui­nigen had zending ook niet zo het geld voorhanden om het project te voorzien van betrouwbare auto’s.

Maar dankzij goede respons op een aantal oproepen kwam er via een plusproject voldoende geld beschikbaar om eind vorig jaar al een eerste jonge auto over te nemen van een zendings­or­ga­ni­satie en is er inmiddels genoeg binnen om ook een tweede auto aan te schaffen. We zijn met name de oud-leden van de onlangs opgeheven kerk van Zuidland dankbaar dat zij hun steun voor het project in Mozam­bique hebben laten zien door een forse bijdrage te leveren voor de aanschaf van die tweede auto.

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl