Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
dlm_download

online zendingsdienst in Aalten

De dienst was gedurende een aantal weken zorgvuldig voorbereid met een hele groep jongeren uit de gemeente. Wat doe je als die dienst niet kan doorgaan, gewoonweg omdat de voorganger de preek­stoel door de weers­om­stan­dig­heden niet kan bereiken?

We kunnen het ons inmiddels al niet meer voorstellen omdat alle ijs en sneeuw weer verdwenen is. Maar er brak natuurlijk (naast schaats­koorts en sneeuw­gekte) een lichte paniek uit in menige kerk waar op zondag 7 februari een gastvoor­ganger zou zijn. De zendings­con­sulent, ds. Willem van ’t Spijker, zou naar Aalten om daar een zendings­dienst te leiden met aansluitend een nagesprek met de jeugd. Een dienst die al maanden was voorbereid.

Hij vertelt: ‘Op vrijdag waren de voorspel­lingen al zo grimmig, dat ik contact opnam met Aalten. Mijn boodschap was: ‘Het lijkt onmogelijk om op zondag­morgen naar Aalten te komen, maar als ik nu zater­dag­avond al kom? Dan zie ik zondag na de dienst wel hoe de situatie dan lijkt.’ Met die vraag gingen ze in Aalten aan de gang. Uitein­delijk kwamen ze met een andere oplossing: ’Is het mogelijk dat u de preek en de presen­tatie opneemt en die dan opstuurt, dan spelen we die tijdens de dienst af. Voor na de dienst zoeken we dan een oplossing via Zoom.’ Dat kon wel geregeld worden dacht ik.’

Daarom werd met een bevriende cameraman op zaterdag in een kerkgebouw in Hilversum de preek en presen­tatie opgenomen. Het geheel werd via de digitale snelweg naar Aalten gestuurd, en voor zondag­morgen na de dienst werd een Zoombij­een­komst aange­maakt. Vanuit zijn studeer­kamer in Hilversum maakte ds. Van ’t Spijker de dienst in Aalten mee en na de presen­tatie haakten er ongeveer vijftien gezinnen aan via Zoom om het gesprek voort te zetten.

Het geheel was ook via de kerkomroep van Aalten te volgen, maar alleen de gezinnen die zelf via Zoom inscha­kelden, konden aan het gesprek deelnemen. ‘Het was een bijzondere manier van een zendings­zondag’, zo kijkt de zendings­con­sulent terug, ‘maar zo ontdekte ik wel weer dat er altijd manieren zijn om bezig te zijn met voorlich­tingswerk over de zending.’

En misschien is dat wel de winst van deze winterse periode: ook met veel beper­kingen kan er toch wel iets georga­ni­seerd worden op het gebied van zendingsvoorlichting.

Print Friendly, PDF & Email