Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

onrecht kan niet!

Onrecht kan niet!’ Halverwege het interview houdt professor Hofman een foto omhoog van iemand die lijdt aan moderne slavernij, met de tekst: ‘Ik ben geraakt.’ Het tekent het gesprek. ‘Van jongs af aan signaleer ik onrecht. Ik word er boos en verdrietig van.’

gerechtigheid

Dit is een van de motieven voor het boek Arm en rijk in crises. Geschreven door misschien wel de groenste gerefor­meerde theoloog.
Centraal staat gerech­tigheid, wat is dat?
Professor Hofman: ‘De gevallen mens wordt in een juiste verbonds­re­latie met God gezet. Deze gerech­tigheid gaat van God uit en ligt diep verankerd in zijn hart.
Door het geloof ontvangen we onze plek in relatie tot God en onze medeschep­selen. Gerech­tigheid heeft twee assen: een verticale en een horizontale, samen vormen ze een kruis.’ 

spiegelen

Het uitgangspunt voor het boek is de gelij­kenis van de rijke man en de arme Lazarus (Lucas 16). ‘Een gelij­kenis is een spiegel­verhaal’, zo vervolgt de docent. ‘Deze gelij­kenis lijkt zowel extreme rijkdom als extreme armoede te tekenen, die we beide niet zo kennen. Maar klopt dat wel?
Ik zie beelden van mensen in Afrika met een emmer op het hoofd, waarin al hun bezit zit. Van hot naar her gesleept, nergens veilig. Dat is extreem, maar het ís er wel.
Aan de andere kant hoor je van mensen die aan een crisis miljarden verdienen. Ze weten niet meer hoe rijk ze zijn. Dat is extreem, maar het ís de werke­lijkheid.
We spiegelen ons liever aan wie meer dan wij bezitten, maar is dat eerlijk? Kijken we niet teveel weg? Zullen we meer bidden om open ogen en een liefdevol hart?

niet meer van mijzelf

Armoede en ongelijkheid zijn niet alleen thema’s voor wereld­ver­be­te­raars. De Heidel­bergse Catechismus spreekt over het ‘niet meer van jezelf maar het eigendom van Jezus Christus zijn’. En over ‘bewaard’ en ‘vernieuwd’ worden door Hem en ‘voor Hem leven’.
Ik ben als christen niet meer van mijzelf; dat geldt dus ook van mijn bezit. Ten aanzien van thema’s als armoede, onrecht en milieu hebben we in onze kerken wel eens blinde vlekken gecreëerd door ons af te zetten tegen de linkse kerk. Dat is een tekort waaraan wij schuldig zijn.
Gods gerech­tigheid mag geen hobby zijn van een predikant of diaconie: het is Gods hart. Lucas vraagt in het Evangelie van Lucas alle aandacht voor de armen. Daarmee zet hij voort waar de Psalmen en profeten in het Oude Testament vol van zijn.’

niet spectaculair

Professor Hofman benadrukt het belang van een Bijbelse prediking en goede catechese. ‘Bij de doorver­taling van gerech­tigheid moeten we waken voor het specta­cu­laire. Het gaat niet alleen om geld, maar ook om tijd, liefde en inzet voor de ander. Liefde tot God geeft liefde tot elkaar.
Vergeet niet wat er in stilte gebeurt door mensen die door de Heilige Geest worden aangeraakt!’

boek: Arm en rijk in crises

Professor Hofman beschrijft in Arm en rijk in crises de actuele thematiek van arm en rijk in het licht van de krediet­crisis van 2008 en de crisis rondom het corona­virus. Hij signa­leert de misstanden en knelpunten en wil de lezers meenemen in een zoektocht naar mogelijke oplos­singen voor de indrin­gende problemen. Daarbij laat hij zich inspi­reren door de gelij­kenis van de rijke man en de arme Lazarus.

Dit artikel verscheen in Doorgeven (mei 2021, p. 18-19).

 

Foto: RD, Anton Dommerholt

Print Friendly, PDF & Email