Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

Ontred­dering op Sulawesi

De afgelopen maanden werd het Indone­sische eiland Sulawesi getroffen door verschil­lende aardbe­vingen: De beving van september werd gevolgd door een verwoes­tende tsunami. Tijdens de aardbeving van oktober viel er enorm veel regen. De aarde bleef onrustig en in november werden rond Mamasa heftige bevingen gemeten. Een ramp voor wie er net weer iets aan het opbouwen was.

Toen het voor het eerst mis ging in Sulawesi, werd dat in de media wereldwijd breed uitge­meten. Er waren honderden doden en duizenden gewonden gevallen. De ravage in de steden Palu en Donggala was enorm. In een straal van 200 kilometer rondom deze steden ontstond een noodsi­tuatie. 

Rond Lakahang, een gebied waar men na de eerste bevingen net weer begon op te krabbelen, beefde de aarde in oktober opnieuw. En daarna vielen er dagenlang zware regen­buien die aardver­schui­vingen en overstro­mingen veroor­zaakten. Rijst­velden, huizen en andere gebouwen liepen enorme schade op. In Nederland bleven de media stil…

Dat de Neder­landse media over de ramp zwijgen, wil niet zeggen dat het leed geleden is. Op Sulawesi blijft de aarde rommelen en beven. Rond Mamasa waren er in november bevingen met een sterkte tot 5.7 op de schaal van Richter. Omdat mensen hun heil en veiligheid zoeken op het platteland, is Mamasa zo goed als verlaten. Terwijl in onze kerken vol verwachting de advents­kaarsen worden aange­stoken, moeten op Sulawesi de verwach­tingen voort­durend worden bijge­steld. Volgens deskun­digen kunnen de bevingen nog weken aanhouden.

Na de eerste aardbeving riepen deputaten diaconaat de kerken op om te collec­teren voor noodhulp. Daar is goed op gerea­geerd, waarvoor hartelijk dank! Deze hulpgelden worden via het kantoor van de Mamasa Toraja Kerk besteed door een noodhulp­com­missie. De hulp wordt bemoei­lijkt door de aardbe­vingen in Mamasa, maar het werk gaat wel door. Van uw bijdrage worden tenten en voedsel gekocht. In het Banua Mamase hospitaal zijn op dit moment geen patiënten meer, omdat sommige muren op instorten staan. Op de parkeer­plaats is provi­so­risch een tent ingericht om Eerste Hulp te kunnen geven.

Intussen is de aandacht verschoven van Lakahang naar Mamasa. Het noodgebied breidt zich daarmee uit tot het hele weste­lijke deel van Sulawesi. Collec­tegeld dat  vanaf september binnenkwam voor noodhulp aan Sulawesi wordt gebruikt om in dat uitge­breide gebied hulp te verlenen.  

We voelen een intense band met de bevolking van Sulawesi. We zijn histo­risch verbonden met dit eiland, in het bijzonder met de kerken van de GTM (Gereja Toraja Mamasa). We geven hulp via de noodhulp­com­missie van deze kerken, die aangeven de hulp breed in te zetten voor iedereen die dat nodig heeft.

Deputaten diaconaat en zending roepen op om een ‘kerst­col­lecte’ te houden voor deze zwaar getroffen gebieden. Vanaf volgende week (wk 50) kan de aange­paste flyer worden besteld via diaconaat@cgk.nl. Er is dan ook een power­point­pre­sen­tatie met infor­matie over deze actie beschikbaar. Geven kan ook via www.cgk.nl/noodhulp-sulawesi (pagina wordt later aangepast). 

Wilt u voorbede doen voor de getroffen kerken en de bewoners van Sulawesi?
De ontred­dering is groot en de angst is verlammend…
Dat ze de troost en kracht van onze God en Vader mogen onder­vinden!

deputaten diaconaat en zending

Print Friendly, PDF & Email