Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

ook voor jongeren versoepelingen

De route­kaart voor de kerken wijst voor het kinder- en jeugdwerk buiten de erediensten om naar de richt­lijnen voor het onderwijs. Nu de middelbare scholen weer open zijn, vervalt voor activi­teiten onder jongeren de verplichting om onderling 1,5 meter afstand aan te houden. Wel is het nodig deze afstand in acht te nemen ten opzichte van de leiding.

Verder blijft het aantal voor binnen­ac­ti­vi­teiten beperkt tot 30 personen.

Voor sportieve activi­teiten geldt:

  • in groepen van maximaal 50 kinderen en jongeren
  • geen 1,5 meter afstand meer tijdens het sporten.

Mocht je iets anders dan een sportieve activiteit willen organi­seren, dan gelden de regels voor een terras: een vaste plek met maximaal 50 personen. Voor jongeren is ook dan de 1,5 meter maatregel niet langer van toepassing.

De commissie seksueel misbruik van pastorale en andere gezags­re­laties heeft als taak het behan­delen van klachten over een kerkelijk medewerker die het vertrouwen schond.

_______

Bron: regie­groep corona CGK, Steunpunt Kerkenwerk, Diaconaal Steunpunt, openingsplan stap 3 Rijksoverheid

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
Print Friendly, PDF & Email