Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

Op Missie 2018

Op zaterdag 6 oktober gingen drie teams in het missi­onair leertraject met hun kerken­raden 'op missie' naar pioniersplek Het Open Huis in Haarlem. De gemeen­te­teams van Dedems­vaart, Gouda en Putten maakten de tussen­balans op na 1 jaar van het leertraject: waar staan we nu, hoe willen we verder in het komende jaar? Omdat het leertraject geen hobby is van enkele gemeen­te­leden, maar een proces dat de hele gemeente aangaat, konden leden van de kerken­raden op deze dag ook meedoen, proeven en meedenken over missi­o­naire ontwik­ke­lingen van de eigen gemeente.

Pionier Daniël van Beek nam de groep mee naar het winkel­centrum waar regel­matig op zondagen kerk wordt gehouden. En hij vertelde hoe zijn pioniers­ge­meente voor en met de buurt tot een zegen is. 'Geef het goede voorbeeld', las ds. Jan van 't Spijker uit 1 Petrus 4. 'De vraag: hoe krijgen we de gemeente mee om te getuigen? is daarmee beant­woord: u bent met uw team de aanjager van de rest van de gemeente. God heeft ons als gemeente van Hem iets prachtigs te doen gegeven. Het grootste werk is gedaan, het fundament van Christus ligt eronder.'

Voor een 'Paulus­wan­deling' werden kleine groepjes gemaakt: een teamlid werd gekoppeld aan een kerken­raadslid. Leerzaam om bewust om je heen te kijken in een buurt: wat zijn de kenmerken, wie woont hier, wat zou men hier nodig hebben, wat zou hier een goede ingang zijn voor het Evangelie? Gewapend met een vragen­lijst trokken de groepjes door Haarlem, met de blik gericht op de omgeving.

De teams deelden ideeën met elkaar, zoals Dedems­vaart waar leden voor een buurt­bar­becue de deuren langs waren gegaan met etens­bordjes met de tekst: 'kom je bordje vullen'. De Goudse kerkenraad conclu­deerde dat het goed is om eens met het team verder te praten tijdens een wandeling. En het team van Putten werkt verder aan het stimu­leren van de gemeente om zich te richten op zogenoemde status­houders in de gemeente.

Op allerlei manieren bleek Het Open Huis in Haarlem een inspi­ra­tiebron voor het ontwik­kelen van meer ideeën.

Print Friendly, PDF & Email