Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

opbouwen richting het nieuwe seizoen?

Van achter mijn laptop in Assen schrijf ik deze bijdrage voor de nieuws­brief. Werken op het bureau in Veenendaal is er niet bij. Verga­deren van achter een schermpje in het eigen huis is voor mij en voor de veel mensen gewoon geworden. De maatre­gelen die het kabinet neemt - het verlengen van de lockdown - tonen de ernst van de corona­crisis waarin we ons bevinden. Toch is er een toekomst­per­spectief: deze crisis zal weer over gaan.

De vraag die ik mezelf stel is: hoe ziet straks het nieuwe seizoen eruit? Hoe kunnen we nu alvast opbouwen richting september? Wat kunnen we voorbe­reiden en doen om straks in te spelen op de problemen die we straks tegen­komen? Als de gevolgen van de crisis zichtbaar worden door stijgende werkloosheid. Als er verdriet is omdat dierbare mensen overleden zijn. Als mensen het misschien niet meer aandurven om de nabijheid van anderen weer op te zoeken. Wat kunnen we nu al doen om te ontdekken welke mensen diaken of medewerkers in allerlei teams kunnen worden, als we weer opbouwen om een nieuw seizoen te starten? Durven we het aan om nu weer te gaan plannen, te signa­leren en voor te bereiden?

wij ondersteunen graag!

De afgelopen periode zijn we met gemeenten in contact gekomen die bezig zijn met de vraag: hoe kunnen we diaconaal gemeente zijn? Zo lopen we een stukje op met het diaconaal team van de Amstel­ge­meente in Amsterdam en met de gemeente van Antwerpen/Deurne die juist nu nadenkt over het starten van een diaconaal project in de wijk. Kunt u onze hulp of onder­steuning goed gebruiken? Neem contact op en dan bespreken we wat we voor elkaar kunnen betekenen (diaconaat@cgk.nl)!

(classicale) vergaderingen digitaal?

Veel classicale diaconale verga­de­ringen (CDV) of toerus­tings­com­missies (CDC) zijn het afgelopen jaar niet doorgegaan vanwege de corona­crisis. Een enkele verga­dering ging op digitale wijze door, dat gebeurde bijvoor­beeld in de classis Dordrecht.

We willen aanmoe­digen om verga­de­ringen te blijven plannen en dit - als het niet mogelijk is om elkaar ‘live’ te ontmoeten - digitaal te doen. Een digitale verga­dering moet niet te lang zijn en het kan nodig zijn om aanwij­zingen te geven omdat niet iedereen gewend is om met programma’s als Teams, Zoom of Skype te werken. Door het delen van ervaringen in deze coronatijd, en het uitwis­selen van ideeën, ervaar je verbon­denheid. Zo kunnen we elkaar verder helpen.

Wij onder­steunen u daarbij graag, met een inleiding, eventueel gespreks­leiding of hulp bij het digitaal mogelijk maken van een classicale verga­dering. Schroom niet contact met ons te zoeken (diaconaat@cgk.nl)!

Rudolf Setz, diaconaal consulent

Print Friendly, PDF & Email