Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

open je ogen, oren en neus

Wat leren we van onze buurt? Zoals Paulus met een teamgenoot door Athene liep (Hande­lingen 17), zo liepen de teams uit Ermelo en ’s-Gravendeel van het missi­onair leertraject (Zzzout) op 8 februari door Veenendaal, tijdens een zogenoemde Pauluswandeling.

Open ogen, oren en neus
Trainer ds. Jan van 't Spijker had hen aange­moedigd hun ogen, oren en neus open te zetten. 'Wat zegt wat je ziet, hoort en ruikt over kansen voor het evangelie?' En: 'Knoop eens een praatje aan met iemand.' Verschil­lende deelnemers kwamen terug met inspi­re­rende verhalen. Hoe eenvoudig bleek het om een man op een terras te vragen of het eten smaakte. Daarna ontstond spontaan een gesprek over zijn eenzaamheid. En na het compli­mentje over de mooie etalage, ontstond een praatje met de winkelme­de­werker over Veenendaal. Kansen genoeg! Echte aandacht doet wonderen om contact te krijgen.

kerk met terras
In ’s-Gravendeel bedacht men een creatieve manier om te luisteren naar buurt­ge­noten. Tijdens een lokale feestweek had het team uit ‘s-Gravendeel rond de kerk een terras opgezet. Buurt­ge­noten verwon­derden zich over de grátis koffie en het grátis gebak.
Ook daar werd een praatje gemaakt met de mensen en gevraagd wat de kerk zou kunnen betekenen voor de buurt. Die mag doorde­weeks wat vaker open zijn voor activi­teiten waar buurt­ge­noten welkom zijn. En wat vaker een maaltijd organi­seren. Kortom, praktische wensen.

koekjes­actie
Vanuit het missi­onair leertraject kregen beide teams de opdracht voor een ‘koekjes­actie’ in hun dorp: koekjes bakken én eropuit trekken, om te luisteren naar buurt­ge­noten. Ook hier weer met de vraag: Wat zou de kerk kunnen betekenen voor de buurt? Hoe spannend ook, het werd een succes! Mensen die een zakje zelfge­bakken koekjes kregen aange­boden vonden het leuk en waren positief: geen beeld van chris­tenen als ‘een stelletje zuurkijkers’! Er was tot verrassing van de teams interesse in ‘de mensen van de kerk’ en het waarom van de koekjes­actie. De angst voor negatieve reacties over God, kerk en geloof bleek niet terecht.

vervolg leertraject
Het team van 's Gravendeel is enthou­siast om ook met gemeen­te­leden een Paulus­wan­deling te doen: om méér te ontdekken van hun eigen buurt. Ermelo gaat in de gemeente verder aan de slag met 'luisteren': Wat is Gods missie voor Ermelo? Wat vinden de mensen in de omgeving belangrijk, waar hebben ze behoefte aan? Welke talenten zijn er in het eigen team? En wat kenmerkt de eigen gemeente?

Wij hopen dat de teams en hun gemeenten groeien in missi­onair elan. En dat hun omgeving steeds meer mag proeven van het zout dat de kerk verspreidt.

ook meedoen?
Heb je ook zin om mee te doen met een missi­onair leertraject? Zie www.cgk.nl/missionair-leertraject en vraag je kerkenraad om naar de infor­matie-avond te gaan op woensdag 18 maart.

stel die vraag!
In 's Gravendeel had men dat met die woorden gevraagd. Tijdens een lokale feestweek op een terras dat men rond de kerk had opgezet. Bezoekers verwon­derden zich over de grátis koffie en het grátis gebak. Een mooie aanleiding om iets te zeggen over de grátis genade die ons vanuit het Evangelie aange­boden wordt.
Wat antwoordden bezoekers op de vraag wat de kerk zou kunnen betekenen? Dat de kerk doorde­weeks wat vaker open mag zijn voor activi­teiten waar buurt­ge­noten welkom zijn. Dat er misschien wat vaker een maaltijd georga­ni­seerd zou worden. Best praktische wensen dus.

beeld van chris­tenen
Met een koekjes­actie trokken teams uit beide gemeentes eropuit. Hoe spannend ook voor sommige deelnemers, de opluchting was groot: mensen die een zakje zelfge­bakken koekjes kregen aange­boden waren blij verrast. Ze hadden helemaal niet het beeld van 'chris­tenen zijn een stelletje zuurkijkers' en ze hadden juist wel interesse in de mensen van de kerk en het waarom van de actie. Kortom, onze angst voor negatieve reacties over God, kerk en geloof is lang niet altijd terecht. En over contact krijgen, aansluiting zoeken bij de mensen om je heen, moet je niet te moeilijk denken. Andries Bakker, één van de trainers van het leertraject, verbond de ervaringen met die van Paulus: 'Hij zei niet: jullie zitten fout! Maar moedigde de mensen aan: wat goed dat jullie zoveel aandacht hebben voor de goden om je heen.'

aandacht doet wonderen
Tijdens een zogenoemde Paulus­wan­deling trokken de teams daarom in kleine groepjes door Veenendaal. Trainer ds. Jan van 't Spijker had hen aange­moedigd de ogen, oren en neus goed de kost te geven. 'Wat zegt wat je ziet, hoort en ruikt over kansen voor het evangelie?' En: 'Knoop eens een praatje aan met iemand.' Verschil­lende deelnemers deden had en inspi­reerden na afloop hun teams met de verhalen. Hoe eenvoudig bleek het om een man op een terras te vragen of het eten smaakte en daarna verder te praten over zijn eenzaamheid. En om een winkelme­de­werker die buiten stond een compli­mentje te geven over de etalage en aan de praat te raken over Veenendaal.

Conclusie: echte aandacht doet wonderen om contact te krijgen.

vervolg leertraject
Na de trainingsdag gaat 's Gravendeel ook in de eigen woonplaats een Paulus­wan­deling doen, samen met andere gemeen­te­leden. Samen kijken betekent een grotere betrok­kenheid van de hele gemeente. Samen kijken betekent ook méér zien. Ermelo gaat in de gemeente verder aan de slag met 'viervoudig luisteren': naar God, context, team en kerk. Wat is Gods missie voor Ermelo? Wat vinden de mensen in de omgeving belangrijk, waar hebben ze behoefte aan? Welke talenten zijn er in het eigen team? En wat kenmerkt de eigen gemeente?

Wij hopen dat de teams en hun gemeenten groeien in het missi­onair elan. En dat hun omgeving steeds meer mag proeven van het zout dat de kerk verspreidt.

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl