Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

opstarten van een nieuw seizoen

In verschil­lende regio’s zijn de vakanties voorbij en starten de voorbe­rei­dingen voor het nieuwe seizoen. Die start zal anders zijn dan in andere jaren, want corona blijft een factor om rekening mee te houden in onze gebouwen en samen­komsten. De regering kondigde op 18 augustus een aantal aanvul­lende maatre­gelen aan, omdat de zorgen over verspreiding van het corona­virus weer toenemen. In hoeverre raakt dit de kerken?

 

maatregelen thuissituatie

De recente maatre­gelen betreffen vooral bijeen­komsten in de privésfeer, omdat bleek dat veel besmet­tingen daar ontstonden. Daarnaast moet er meer gereser­veerd en gecheckt worden in de horeca. Voor kerken zijn er geen nieuwe wijzi­gingen van het beleid voor wat betreft de gebouwen. Wel krijgen we op het Diensten­bureau vragen over kerke­lijke activi­teiten die in de thuis­si­tuatie plaatsvinden.

 

maximaal 6 gasten

De belang­rijkste maatregel is dat mensen in hun huis, balkon en tuin - mits op 1,5 meter afstand van elkaar - 6 mensen mogen ontvangen, exclusief kinderen tot en met twaalf jaar. Het is dus mogelijk om bij elkaar te komen in de huiskamer, maar dan in heel kleine groepjes.

 

advies

Vereni­gingen, kringen en commissies kunnen groter zijn dan het aantal mensen dat in een huiskamer samen mag zijn. Ons advies is daarom om te kijken naar de mogelijk­heden van (de zalen in) het kerkgebouw of eventueel naar gebouwen in de wijk. Gebruik die als plek waar Bijbel­stu­die­groepen, wijkkringen en derge­lijke kunnen samen­komen. Maak een planning zodat meerdere groepen per week terecht kunnen, met natuurlijk inacht­neming van de 1,5 meter onder­linge afstand en de bekende hygiënemaatregelen.

_______

Bron: Rijks­overheid

Contact­per­sonen / meer infor­matie: Diensten­bureau via het e-mailadres in tijden van corona: verbinding@cgk.nl

alle corona­be­richten op onze website: www.cgk.nl/corona | hulp bieden en hulp vragen: www.nietalleen.nl
Print Friendly, PDF & Email