Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

opvang van vluchtelingen

impact

De zorg voor vluch­te­lingen is een voluit Bijbelse opdracht. Mensen die daar in deze situatie gehoor willen geven, laten daarmee ook iets zien van de ontferming die Christus heeft over mensen in nood. Dat verdient steun, ook vanuit het diaconaat! Maar het vraagt ook wijsheid. Want de parti­cu­liere opvang van vluch­te­lingen brengt lastige vragen, dilemma’s en zelfs risico’s met zich mee. Eén van die aspecten is bijvoor­beeld dat de opvang voor langere tijd nodig kan zijn en dat niet iedereen zich bewust is van de impact daarvan op de gezinssituatie.

werk samen

Niet iedereen heeft qua huisvesting en gezins­om­stan­dig­heden een goede situatie om vluch­te­lingen op te vangen. Veel burger­lijke gemeenten bereiden groot­schalige en langdurige opvang van vluch­te­lingen voor. Ons nadruk­kelijk advies is om opvang van vluch­te­lingen in ieder geval in samen­werking met de gemeen­te­lijke overheid vorm te geven.

We willen u vooral adviseren om onder­steuning te bieden aan Oekra­ïense vluch­te­lingen die in georga­ni­seerde opvang terecht komen. Dat is voor de meeste mensen beter te doen en langer vol te houden dan opvang thuis en kan ook op langere termijn heel goed vanuit de plaat­se­lijke kerk worden gedaan.

Mensen die wel vluch­te­lingen in huis nemen, adviseren we om zich goed te laten infor­meren. En het maakt natuurlijk een groot verschil of u mensen opvangt die u totaal niet kent of dat het mensen zijn waarmee u via een project of stichting in Oekraïne al contact had.

informatie

Heeft u te  maken met de opvang van vluch­te­lingen of krijgt u daar als diaconie vragen over? Raadpleeg dan, liefst vooraf, vooral de infor­matie van de Rijks­overheid, stichting Gave en Vluch­te­lin­genwerk Nederland:

Hulp aan Oekra­ïners: wat kan ik doen? | Russische inval in Oekraïne | Rijksoverheid.nl

Hulp voor Oekra­ïense vluch­te­lingen | Gave

Ik bied huisvesting aan Oekra­ïense vluch­te­lingen (vluchtelingenwerk.nl)

Print Friendly, PDF & Email
CGK dienstenbureau 0318 582375 info@cgk.nl