Het kerkgenootschap van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) wordt gevormd door ongeveer 180 plaatselijke kerken in Nederland en België.

Wij beschouwen de Bijbel als het betrouwbare woord van God. Wij geloven dat God er is en dat Hij ertoe doet. Hij heeft de wereld geschapen en is erbij betrokken met een onvoorstelbare liefde. Dat heeft Hij getoond door in de persoon van Jezus Christus naar ons toe te komen.

De Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA ) is het opleidingsinstituut van de Christelijke Gereformeerde Kerken.