Elkaar dienen en helpen binnen de classis

Kerken die bij elkaar in de buurt liggen, komen regelmatig samen in een classisvergadering. Een classis is een soort rayon van kerken. We hebben dertien van zulke classes.

In zo’n classisvergadering willen de kerken elkaar dienen en helpen. Er is onder andere sprake van intervisie: houdt iedereen zich aan de gemaakte afspraken? De classisvergadering examineert ook nieuwe predikanten. Verder kunnen leden van plaatselijke kerken hier beroep aantekenen tegen beslissingen van de leiding van hun plaatselijke kerk. Kortom, hier worden de zaken besproken die een kerk alleen niet af kan.

De classes vergaderen twee keer per jaar: in het voorjaar en in het najaar.