In Veenendaal is ons landelijk kerkelijk bureau gevestigd, het Dienstenbureau. Het verleent diensten aan de leden, kerken, deputaatschappen, commissies en landelijke vergaderingen.

landelijk kerkelijk bureau