Een particuliere synode is een regionale vergadering van meerdere classes. Landelijk zijn er vier particuliere synodes: van het noorden, het oosten, het westen en het zuiden. Elke particuliere synode telt drie tot vier classes. De particuliere synode vergadert eenmaal per jaar.

Iedere particuliere synode heeft een geschillencommissie.