Wij staan voor u klaar

De generale synode stelt deputaatschappen in. De deputaatschappen vervullen voor en namens de kerken allerlei taken. Voor een aantal van deze taken verzorgt het Dienstenbureau de uitvoering. Het Dienstenbureau fungeert ook als kerkelijk adres van de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Onze dienstverlening

Algemene zaken

Taken van het team van algemene zaken zijn: de financiële en salarisadministratie, rechtspositieregeling, secretariële ondersteuning kerkelijke vergaderingen en abonnementenadministratie.

Diaconaat

Het team van diaconaat werkt in opdracht van deputaten diaconaat. Met toerusting, bezinning, publiciteit, documentatie en advisering ondersteunt het team het diaconaat in en van de kerken en de daarin werkzame leden.

Evangelisatie

Het missionaire team rust leden van de kerken toe, begeleidt pioniers en gemeenteteams en geeft informatie en advies.

Zending

Het team van zending onderhoudt contacten met gemeenten, deputaten en zendingswerkers met informatie, ondersteuning en advies.