De Christelijke Gereformeerde Kerken is een kerkverband van ongeveer honderdtachtig kerken die over het hele land zijn verspreid. Deze kerken zijn georganiseerd in dertien classes,  vier particuliere synodes en de generale synode.

De classes vergaderen twee keer per jaar: in het voorjaar en in het najaar. De particuliere synodes vergaderen een keer per jaar, in het voorjaar. De generale synode vergadert eens per drie jaar.

Hier kunt u de vergaderdata vinden, zodra deze bekend zijn.

Vergaderdata van classes, particuliere synodes en generale synode

Generale synode – zittingsweek 1

Generale synode – zittingsweek 2

Generale synode – zittingsweek 3

Bekijk alle vergaderdata