De Bond van Christelijke Gereformeerde Mannenverenigingen in Nederland werd op 28 mei 1928 opgericht. De doelstelling luidde en luidt nog steeds:

‘De belangen van de aangesloten verenigingen behartigen en de bloei daarvan bevorderen, het onderzoek ter verdieping van de kennis der gereformeerde beginselen voor alle levensterreinen stimuleren en daarbij zijn leden tot steun zijn.’

Bij de Bond zijn ongeveer 40 lokale verenigingen aangesloten. Er zijn 540 leden.

Het blad van de mannenbond heet De Saamwerker en verschijnt vier keer per jaar. Ieder lid van een aangesloten vereniging ontvangt De Saamwerker gratis.

Secretaris