Het deputaatschap landelijk kerkelijk bureau (LKB) zoeken met ingang van de volgende synodeperiode (vanaf 2025) een

secretaris

en een

penningmeester