Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

Papoea-Nieuw-Guinea bemoedigd door noodhulp

Na de aardbe­vingen in Papoea-Nieuw-Guinea van februari en maart jl. zijn ruim 1.200 mensen van voedsel voorzien in de gebieden rondom Walagu en Dodomona. Helaas bleven de meeste mensen nog in het relatief veilige gebied rondom de landings­banen wonen omdat ze door de regel­matige terug­ke­rende aardschokken te bang zijn om naar hun hoger gelegen dorpen terug te keren.

Ook zijn voedsel, water, onderdak en medische vluchten verstrekt aan gebieden rond de Mogulu- en Huya-landings­banen. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de bescha­di­gingen aan de Huya-landingsbaan als belang­rijkste airstrip in het gebied. Een werkplan is opgesteld voor zowel een eerste restau­ra­tieplan als een plan voor herstel op lange termijn.

We horen mooie verhalen over de bemoe­diging die de noodhulp de mensen heeft gegeven. Er wordt aan hen gedacht! Zeker in deze situatie waar er juist op geestelijk en psycho­lo­gisch gebied veel onrust is. Ook is het mooi om te horen hoe andere lokale gemeen­schappen voedsel hebben gedoneerd voor de afgelegen gemeen­schappen die getroffen zijn door de aardbeving. De Huya-landingsbaan bleek nog deels bruikbaar, hoewel voor een kleiner type vliegtuig.

Gezien de omvang van de impact van de aardbeving onder­steunen we ook een deel van de herbouw na de eerste hulpver­lening. Er zijn inmiddels afspraken gemaakt over het repareren en plaatsen van duurzame regen­wa­ter­op­vang­sys­temen in en rond Walagu.

Daarnaast geven we op vijf locaties een trauma­ver­wer­kings­workshop voor kerkleiders om ervoor te zorgen dat de angsten na de aardbe­vingen minder zullen worden en mensen het gewone leven weer kunnen oppakken. Er zal aandacht zijn voor begrip over Gods rol in het lijden en hoe de Bijbel hen kan helpen in deze tijden. De kerk speelt hierin een cruciale rol.

Inmiddels ontvingen wij € 12.356 voor de slacht­offers van Papoea-Nieuw-Guinea. Mocht u uw bijdrage nog niet hebben overge­maakt dan vragen we u dit zo spoedig mogelijk te doen op IBAN NL52 INGB 0000 5353 00 t.n.v. Landelijk Kerkelijk Bureau o.v.v. noodhulp Papoea-Nieuw-Guinea

Meer dan 150.000 inwoners van Papoea-Nieuw-Guinea (PNG) werden slacht­offer van een reeks zware aardbe­vingen in februari en maart van dit jaar. Door de grote aardver­schui­vingen raakte het drink­water vervuild en verlieten veel mensen hun huizen. Er waren levens­ge­vaar­lijke situaties op de insta­biele berghel­lingen ontstaan. Deputaten Diaconaat konden in overleg met Wycliffe Bijbel­ver­talers snel een noodhulp­actie in gang zetten. Daarbij werkte Wycliffe nauw samen met piloten van MAF.

Print Friendly, PDF & Email