Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

Paulus­wan­deling in Gouda

In het kader van het missi­onair leertraject ontving het team van CGK Gouda op zaterdag 9 december de twee andere deelne­mende teams uit Dedems­vaart en Putten. Deze trotseerden de sneeuw om de ontmoe­tingsdag bij te kunnen wonen.Michiel Bakker van het Refor­ma­to­risch Dagblad liep een dagje mee met dit leertraject van onze kerken. Hij maakte een filmim­pressie van de 'Paulus­wan­deling' door de stad Gouda.

De drie teams waren na de vorige ontmoeting gemoti­veerd aan de slag gegaan en presen­teerden ieder hoe de omgeving van hun kerk, stad of dorp eruit ziet, hoe de eigen kerk actief is en waar mogelijk­heden kunnen liggen om missi­onair actief te worden. Het thema van de dag was 'luisteren'. Dat is de basis­houding om missi­onair actief te worden en te zijn. We spraken over 'viervoudig luisteren': naar God, naar je context, naar elkaar, en naar je gemeente.
Ds. Jan van 't Spijker, docent missi­o­logie aan de TUA, overdacht Bijbel­ge­deelten uit Efeze 3 en 4: hoe belangrijk het is om te leren luisteren naar elkaar, waardoor het makke­lijker wordt om elkaar toe te rusten tot dienst­betoon. Drie teams met een eigen karakter, een eigen blik. Het contact met elkaar is verrijkend om samen Christus te leren kennen en om samen met alle heiligen te vatten wat de breedte, lengte, diepte en hoogte is van de liefde van Christus. Als we met elkaar empathisch luisteren naar wat uit de Bron komt, ontstaat iets van het dynamische werk van het geloof. Zo kom je steeds meer aan elkaar vast te zitten. Koinonia, gemeen­schap. We worden familie van elkaar. Geen losse individuen meer, omdat de liefde van Christus ons aan elkaar geeft en ons aan elkaar bindt. Als dat in de teams gebeurt, zal dat doorwerking vinden in wat we naar buiten toe gaan onder­nemen.

's Middags trokken de deelnemers in een 'Paulus­wan­deling' in gemengde teams door Gouda, met de opdracht niet alleen te kijken, maar ook korte gesprekken aan te knopen over de stad. Woont u in Gouda? Woont u er graag? Zijn de mensen er tevreden? Waar bent u mee bezig? Wat mist u? Zomaar wat vragen waarmee je eenvoudig ervaring opdoet om contact te leggen. En passend bij het thema 'luisteren naar de context'. Dat betekende voor de deelnemers dat ze soms een drempel over moesten en dat het ook een kunst is om met respect te blijven luisteren naar verhalen waarvan je vermoedt dat er heel wat achter zit. In het algemeen was het niet ingewikkeld om contact te leggen. Deze ervaring, hoewel in korte tijd opgedaan, is bemoe­digend om later in het leertraject op voort te borduren.

Print Friendly, PDF & Email