Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

pionieren in Veenendaal-Oost

In de nagel­nieuwe wijk Veenendaal-Oost zijn de afgelopen jaren zo’n 7.000 mensen komen wonen. Een kerkgebouw was alleen niet gepland in de wijk. Wel een zogenoemd Ontmoe­tingshuis, waar ook de Hervormde wijkge­meente Oost samenkomt. Vanuit het Ontmoe­tingshuis werkt ‘Bloei in Oost’, de nieuwe pioniersplek in Veenendaal-Oost, onder de wijkbe­woners.

Na een voorbe­rei­dingstijd van zo’n twee jaar, tekende de zendende kerkenraad van Veenendaal-Bethel op 12 november een samen­wer­kings­over­een­komst. Een feeste­lijke mijlpaal waarmee het pioniersteam toetreedt tot de leerge­meen­schap pionieren. De begeleiding van het team gebeurt door de missi­onair consu­lenten van deputaten evange­li­satie. De pioniersplek werkt in goed overleg samen met de Hervormde Wijkge­meente Oost.

Bloei in Oost’ is de derde CGK-pioniersplek die toetreedt. Twee andere kerken hebben de intentie uitge­sproken te volgen. Daarnaast begonnen diverse CG-kerken samen met een PKN-gemeente een pioniersplek.

 

Op de foto:
Pioniersteam “Bloei in Oost” met een delegatie van de kerkenraad. Zr. Jennifer Ruitenbeek ontbreekt, zij werd recent opnieuw moeder.

Print Friendly, PDF & Email