Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

pionieren verkennen op maandag 8 april

-> -> meld je aan vóór maandag 18 maart!

Heb je interesse in pionieren, wil je er meer over weten of overweeg je om te pionieren vanuit jouw gemeente? Kom dan naar de Verken­nings­avond Pionieren voor kerken­raden, evange­li­sa­tie­com­missies en andere geïnte­res­seerden.

maandag 8 april 2019
19.30 - 21.30 uur
pioniersplek De Poster, Schrij­verspark 111A, 3901 PE Veenendaal

 

Hoe bereik je met een andere vorm van kerkzijn mensen die nu (nog) niets met de kerk hebben? Wat komt daarbij kijken? Wat zijn de mogelijk­heden? Hoe begin je? Waar moet je aan denken?

Op 26 november deelt één van onze pioniers ervaringen van de eigen pioniersplek. Inspi­rerend. Er is ruimte om met de missi­onair consu­lenten te bespreken hoe pionieren in jouw context eruit zou kunnen gaan zien.

Overigens, ook de Protes­tantse Kerk Nederland organi­seert verken­dagen. Zie de PKN-website. Ook als je vanuit een CGK overweegt met een pioniersplek te beginnen, ben je daar welkom. Wij begeleiden je graag verder als je na de verken-dag contact met ons opneemt.

De avond in Veenendaal is specifiek voor mensen uit de Chris­te­lijke Gerefor­meerde Kerken met een verlangen om met het Evangelie werkzaam te zijn in een nieuwe pioniersplek.

toegang en aanmelden

De toegang voor maandag 8 april is gratis, we vragen wel om je vóór maandag 18 maart aan te melden bij evangelisatie@cgk.nl als je interesse hebt.

meer infor­matie

Zie www.cgk.nl/verkenningsavond.
En bij meer of andere vragen: stuur een e-mail naar evangelisatie@cgk.nl of bel 0318- 582364.

missi­onair team Diensten­bureau

Print Friendly, PDF & Email