Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

prachtige kettingreacties

Op het platteland van Zambia is meer dan vijftig procent van de bevolking analfabeet. Missi­o­naire diaconale werker Marjanne Hendriksen is hier werkzaam bij Christian Education Ministry. In de omgeving van Petauke steunt het CEM scholen die door de dorps­ge­meen­schappen zelf zijn gestart. Ze trainen vrijwil­ligers in onder­wijs­vaar­dig­heden. Door corona veran­derde het werk van Marjanne en gebeuren er bijzondere dingen.

Christus verbindt

Marjanne vertelt: ‘Al jarenlang draag ik een zilveren schakel­ketting. Deze is me dierbaar. Gekregen van mijn collega’s, toen ik in Bleskens­graaf afscheid nam van de School met de Bijbel (de school waarop ik lesgaf), om naar de Bijbel­school te gaan. Een prachtig sieraad: doffe schakeltjes, verbonden door glimmende tussen­stukjes. Ik weet nog hoe ik in mijn dankwoord daar de symboliek van verwoordde: de glans van Christus’ werk voor mensen én kinderen bindt collega’s samen. Juist daarom werkten we immers op de School met de Bijbel.

symbolisch

Het effect van de afwis­seling tussen dof en glansrijk is onder­tussen aardig wegge­poetst. Het zweterige klimaat in Zambia laat alles zwart uitslaan. In Nederland liet ik tijdens verlof­pe­riodes het juweeltje weer opknappen. Nu heeft elk schakeltje dezelfde gloed gekregen. Voor mij nog steeds symbo­lisch. Als wij als schakeltjes met en door Christus verbonden zijn, mogen we samen iets moois vormen. Dan stralen we iets uit. Dan komt er een ketting­re­actie op gang.

schakeltjes van Licht

Nu zien we in het nieuws allerlei narigheid van duistere krachten en ketting­re­acties, waardoor geweld zich als een olievlek uitbreidt. Je zou er naar van worden. Juist daarom deel ik nu zo graag een verhaal van hoop.

Wij allen kunnen een schakeltje zijn in de verspreiding van de boodschap van het Licht. Ik wil graag het effect van een aaneen­scha­keling van mensen laten zien dat vanuit onze gemeente ontstond in de coronatijd. 

kettingreactie

Iemand uit mijn gemeente vraagt mij om een bijdrage voor een uitzending van het kinder­halfuur. Een Zambi­aanse juf hoort daarvan en wil samen met mij iets soort­ge­lijks voor haar thuis­zit­tende kleuters doen. De directeur van onze zendingspost stimu­leert mij om tijdens onze lockdown hetzelfde in het Engels te gaan doen zodat we het breed kunnen verspreiden onder (oud-)Bijbelschoolstudenten, onder­wijzers en andere contacten.

Vanaf hier vertakt de ketting zich in zoveel deelket­tingen dat ik de ketting­re­acties niet meer kan overzien. Het gaat maar door: een Bijbel­filmpje ontvangen, doorsturen, ontvangen, doorsturen …

nieuwe kettingen rijgen

Maar ik kan nog wel het spoor van een van die deelket­tingen een stukje verder volgen: een collega in Azië heeft interesse in de Engelse filmpjes - een gemeen­telid hoort daarvan en brengt me in contact met iemand in het Midden-Oosten – degene in Azië hoort daar weer van en komt op een idee. Samen rijgen we een nieuwe ketting: iemand die de Engelse filmpjes uitschrijft - een ander die deze schrijfsels vertaalt in een andere taal - iemand die vervolgens geluids­frag­menten inspreekt - ik knutsel alles weer om tot een filmpje en stuur het terug - meerderen die zo’n filmpje contro­leren - en dan weer een enorme ketting­re­actie van verzenden, ontvangen, doorsturen …
Onder­tussen worden soort­ge­lijke kettingen in meerdere taalgroepen geregen!

het gaat door

Nog meer schakel­ket­tingen: mensen, binnen en buiten onze gemeente, die organi­saties op de hoogte stellen van dit stukje wereld­wijde zendingswerk. Het loopt uit op online­ver­ga­de­ringen. Het loopt uit op uitno­di­gingen voor presen­taties en gastlessen. Het loopt uit op nog meer platforms waar de filmpjes gedeeld worden. Het loopt uit op een vraag om te onder­zoeken of ik online onder­wijs­training kan geven in een land waar je normaal niet makkelijk binnenkomt.

Wat voor ketting­re­acties kan dit alles weer allemaal op gaan leveren?

In 2020 begeleidde het CEM in Zambia dertig scholen. Lees meer over dit project.

Print Friendly, PDF & Email