Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

praktische hulp

Dat het aantal corona­be­smet­tingen weer oploopt, betekent ook dat er weer meer mensen in isolatie moeten. Alledaagse dingen als boodschappen doen, de kinderen naar school brengen en de hond uitlaten zijn dan een paar dagen niet mogelijk. Kijk net als voorheen waar hulp of wat extra aandacht nodig is, in de eigen gemeente en daarbuiten.

extra aandacht voor jongeren en eenzamen

De beper­kende maatre­gelen in de afgelopen jaren hebben diepe sporen getrokken in de samen­leving. Bij jongeren zijn de mentale problemen toege­nomen en bij ouderen is de eenzaamheid groter dan voorheen. Bij veel kwetsbare doelgroepen is de rek eruit. In juni nam de Tweede Kamer de motie Bikker aan, waarin wordt gepleit voor plannen om deze groepen, en dan met name jongeren, extra te onder­steunen. Ook kerken worden uitge­daagd om daarin een rol te spelen.

Nu het kerkelijk seizoen weer draait, zijn er volop mogelijk­heden voor ontmoeting en activi­teiten. Dat biedt kansen om jongeren, eenzamen en anderen die hieraan behoefte hebben, uit te nodigen en tot steun te zijn

Print Friendly, PDF & Email