Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

KEN152 Begeleiding hiv/aidspatiënten

projectomschrijving

In de stad Kisumu in Kenia onder­steunt Light to Shine hiv/aidspatiënten die door hun omgeving een negatief stempel krijgen opgedrukt. Dat beïnvloedt de manier waarop zij zichzelf zien en worden gezien, ingrijpend. Missi­o­naire diaconale werkers Elijah en Willianne Olweny (rechts op foto) zijn verbonden aan Light to Shine. Zij zetten zich met een team vanuit hun lokale kerk in door deze groep patiënten thuis te bezoeken. Velen zijn kwetsbaar vanwege ziekte of werkloosheid. Light to Shine helpt hen met voedsel, medische hulp en begeleiding. Wie een leven redt, redt een wereld.

waarom dit project

Op de rechter­oever van het Victo­riameer is sprake van een hoge werkloosheid, een hoog aantal hiv-aids patiënten en grote versla­vings­pro­ble­matiek. Er zijn veel kwetsbare individuen die geen zorg hebben en waar niet naar omgekeken wordt. Lokale kerken proberen het verschil te maken door dienend aanwezig te zijn en licha­me­lijke en geeste­lijke zorg te geven.
Elijah en Willianne voelen zich geroepen om hierin een spilfunctie te vervullen. Elijah komt uit deze omgeving en kent de proble­matiek. Hij heeft het verlangen om kwetsbare en zieke mensen te helpen. Zijn vrouw Willianne wil haar verpleeg­ster­op­leiding en
-ervaring inzetten in Kenia. Samen werken ze met zo’n driehonderd patiënten. Diaconaat onder­steunt dit project met voedsel­pak­ketten en transport.

impact

Het team van Light to Shine probeert het licht van het evangelie door daad en woord te verspreiden. De medewerkers bezoeken wekelijks ‘hun’ patiënten. Degenen die ziek en neerslachtig zijn, krijgen psycho­so­ciale, geeste­lijke, medische en praktische hulp, inclusief voedings­on­der­steuning. Dit verbetert hun levens­status en voorkomt dat ze nog zieker worden of zelfs sterven. De meesten van hen zullen sterker worden en in staat zijn om terug te keren naar hun normale taken zoals het zorgen voor hun gezin. Op deze manier willen we hun hoop bieden op de toekomst. Zodat ze uit de negatieve spiraal van armoede, geweld en gebro­kenheid kunnen komen.

Tijdens de visitaties deelt Light to Shine ook het Woord van God met de patiënten en bidt met hen. Zo ontvangen deze Kenianen hoop dwars door alle tegen­slagen en wanhoop heen.

 

Print Friendly, PDF & Email