Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
dlm_download

KwaNdebele

KwaNdebele is een gebied ter grootte van de drie noorde­lijke provincies van Nederland, niet ver van Pretoria en Johan­nesburg. Er wonen ongeveer 500.000 mensen, die verschil­lende plaat­se­lijke talen spreken, zoals Zuid-Ndebele en Noord-Soto. Officieel bestaat de naam ‘KwaNdebele’ in het ‘nieuwe’ Zuid-Afrika niet meer, al wordt hij nog veel gebruikt.

Het zendingswerk van onze kerken in dit gebied begon in 1980. Verschil­lende zende­lingen volgden elkaar op. In 2003 werden de eerste drie ‘eigen’ predi­kanten bevestigd. Sinds 2007 zijn er negen zelfstandige kerken met daarnaast een aantal zendings­posten die worden bewerkt vanuit de nabij­ge­legen gemeenten. Er zijn nog twee evange­listen actief in KwaNdebele.

Het zendingswerk bestaat op dit moment uit begeleiding van de gemeenten en een substan­tiële, maar terug­lo­pende finan­ciële steun aan de kerken in dit gebied.

Libangeni

Deze gemeente is een van de eerste preek­posten in KwaNdebele. De oude naam van het dorp is Vaalbank. In 2012 werd de eerste eigen predikant beroepen. Hij en zijn gezin wonen in de pastorie die de gemeente zelf achter de kerk bouwde.

Nelson Mandela zegt in ‘A long walk to Freedom’ dat hij zich na zijn vrijlating verbaasde over de hoeveelheid ‘plastic flowers’ in Zuid-Afrika. Veran­derde er sinds die tijd iets?

Wij vroegen in oktober 2019 ds. Jacob Mahlangu ernaar.

Allemansdrift-B

In de eerste helft van de jaren 1980 begon het zendingswerk in KwaNdebele in de neder­zetting Allemans­drift-B. Hier woonde de eerste evangelist, de al lang overleden br. Sethi Masango. In dit dorp staat ook het eerste tehuis dat werd gebouwd voor gehan­di­capte kinderen: Egodeni.

Kameelpoortnek

In de volksmond wordt dit dorp, dat dicht bij de stad KwaMh­langa ligt, ook wel ‘Sun City’ genoemd. Het dorp huisvest ‘KwaThando’, het tweede kinder­tehuis. Die naam betekent ‘liefde’: het maakt de liefde en de bewogenheid van Jezus Christus voor de zwakken en misdeelden in de samen­leving zichtbaar.

Kwaggafontein

Kwaggafontein is een dorp in het midden van het voormalige KwaNdebele. Er is een groot winkel­centrum. Ook in Kwaggafontein is een kinder­tehuis. Het heet ‘Bakwethu’ en werd in 2012 geopend.

KwaMhlanga

Veel prachtig versierde grote gebouwen staan in KwaMh­langa – tot en met een eigen stadion. De stad was in de tijd van de apartheid bedoeld als hoofdstad van het KwaNdebele thuisland. Tegen­woordig zijn de gebouwen in gebruik voor allerlei gemeen­te­lijke en andere diensten. Veel gemeen­te­leden van KwaMh­langa werken hier. Zij behoren tot de midden­klasse van de samenleving.

Mapothla

De kerk van Mapothla ligt aan de weg tussen Siyabuswa en Libangeni, in het noorden van KwaNdebele. De gemeente was de eerste die een eigen predikant beriep. Hij kwam helaas in 2011 bij een auto-ongeluk om het leven. Nu probeert de gemeente een kandidaat te vinden die de lege plaats kan invullen. Intussen helpt een theolo­gische student de gemeente.

Moloto

De weg R573 van Pretoria naar Marble Hall loopt door KwaNdebele en wordt ook de ‘Molotoroad’ genoemd, omdat het eerste dorp van het voormalige KwaNdebele Moloto is. De kerkenraad van Moloto werkt aan een ambitieus plan om tegelijk met de bouw van een nieuwe kerk ook een weeshuis op te zetten. Diaconaat CGK en een van onze kerken verlenen hiervoor steun.

Waterval

Veel door zending uitge­zonden werkbe­zoekers aan KwaNdebele kennen de kerk van Waterval. Het was in de eerste jaren de verga­der­plaats voor het kerkenwerk in KwaNdebele.

Vezubuhle

Opvallend is de zelfwerk­zaamheid van deze gemeente. Men is zuinig op het kerkgebouw en onder­houdt dat heel goed. Er werd begonnen met de bouw van een pastorie omdat ook deze gemeente graag een eigen predikant wil beroepen.

Het Mukhanyoproject

Leer ons de Bijbel lezen!’ Dit verzoek was het begin van het Mukhanyo Project in KwaNdebele in de jaren 1980. Zendeling Bob Rebel kreeg die vraag van voorgangers uit allerlei Afrikaanse onafhan­ke­lijke kerken in KwaNdebele. Ds. Rebel gaf de Bijbel­school die uit die vraag ontstond de naam ‘Mukhanyo’ (‘licht’ in een van de plaat­se­lijke talen). De lessen werden 'gedecen­tra­li­seerd' gegeven: overal waar mensen in kleine groepen onderwijs wilden ontvangen. Maar al gauw ontdekte ds. Rebel dat er ook studenten in aanmerking kwamen voor dagon­derwijs aan een gecen­tra­li­seerd instituut. Hij droomde ervan beide typen onderwijs aan te bieden.
Die droom werd werke­lijkheid in de twee insti­tuten van het Mukhanyo project: de Mukhanyo Bible School (MBS) en het Mukhanyo Theolo­gical College.

In 1995 ging ds. Rebel met pensioen - hij overleed in 2015 - en werd opgevolgd door ds. Kees Buijs, die in 1994 naar KwaNdebele kwam. Samen met een plaat­se­lijke voorganger, ds. John G. Tshabangu, zijn toekom­stige opvolger, nam hij de gedecen­tra­li­seerde lessen voor zijn rekening. In 2012 viel het besluit MBS eind 2013 te sluiten, omdat er niet langer behoefte was aan een dergelijk instituut. Helaas overleed ds. Tshabangu in het voorjaar van 2013. Zending is dankbaar voor de hulp die MBS aan veel mensen kon geven.

Na de pensi­o­nering van ds. Bob Rebel werd de Zuid-Afrikaanse ds. Flip Buys door zending geroepen om een begin te maken met de gecen­tra­li­seerde poot van het Mukhanyo project. Hij begon in 1995 met vijf studenten in het kerkgebouw van Thembaletu. Het college verhuisde in 1998 naar KwaMh­langa. Er kwam een prachtig gebouw op de campus. Vandaag de dag is Mukhanyo Theolo­gical College een geres­pec­teerd instituut met honderden studenten. Ds. Brian DeVries volgde in 2008 ds. Flip Buys als directeur op.

Print Friendly, PDF & Email