Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Zoeken in posts
Zoeken op pagina's

NEP023 Rehabi­li­tatie drugge­bruikers

project­om­schrijving

In een arm land als Nepal is de lagere status van vrouwen diep in de samen­leving geworteld. Jongens ontvangen meer waardering en voedsel en hebben betere toegang tot onderwijs en gezond­heidszorg. Familie­pro­blemen, werke­loosheid en groepsdruk lokken versla­vingen uit. ACN, namens 43 kerken in Pokhara actief, helpt vrouwe­lijke drugge­bruikers. Zij behan­delen de verslaving én begeleiden hen bij een goede terugkeer in de gemeen­schap. Daarbij worden familie­leden ingeschakeld en is er veel aandacht voor scholing van de vrouwen.

waarom dit project?

Vanwege hun positie en het feit dat 40% van de Nepalese bevolking onder de armoe­de­grens leeft, vormen vrouwen een erg kwetsbare groep. Bij ACN beginnen de drugge­bruik­sters aan een ontwen­ningskuur van enkele weken. Zodra die horde is genomen, krijgen ze onderwijs en leren zij vaardig­heden zoals naaien of het houden van kippen. Daarnaast betrekt ACN de familie van iedere cliënt bij hun rehabi­li­tatie en verhelpt men gezond­heids­pro­blemen. De vrouwen leren ontspannen te leven en maken kennis met het chris­telijk geloof.

impact

Het lukt gemiddeld 10 cliënten per jaar om te rehabi­li­teren. Door het traject krijgen ze hun eigen­waarde terug, bouwen ze zelfver­trouwen op en onder­houden ze goede contacten met hun familie. Vrouwen met kinderen verzorgen hun kroost beter. Sommige vrouwen gaan opnieuw naar school, anderen beginnen een eigen bedrijfje of kunnen re-integreren bij hun vorige werkgever. Er is nieuwe hoop en toekomst­per­spectief!

wat kunnen we leren?

Waar een wil is, is een weg uit de versla­vings­pro­ble­matiek. Met toewijding, profes­si­onele hulp en geduld herstelt 90% van de aange­melde vrouwen zowel licha­melijk als geestelijk. Een proces dat de moeite waard is en waar het getui­genis van Christus’ liefde voor mensen vanuit gaat! Hoe kijken wij naar onze (verslaafde) medemens, hoe is onze houding naar hen?

 

Print Friendly, PDF & Email