Selecteer een pagina
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Zoeken in de titel
Inhoudelijk zoeken
Post Type Selectors
dlm_download

NEP023 Rehabilitatie druggebruikers

projectomschrijving

In een arm land als Nepal is de lagere status van vrouwen diep in de samen­leving geworteld. Jongens ontvangen meer waardering en voedsel en hebben betere toegang tot onderwijs en gezond­heidszorg. Familie­pro­blemen, werke­loosheid en groepsdruk lokken versla­vingen uit. ACN, namens 43 kerken in Pokhara actief, helpt vrouwe­lijke drugge­bruikers. Zij behan­delen de verslaving én begeleiden hen bij een goede terugkeer in de gemeen­schap. Daarbij worden familie­leden ingeschakeld en is er veel aandacht voor scholing van de vrouwen. 

waarom dit project?

Vanwege hun positie en het feit dat 40% van de Nepalese bevolking onder de armoe­de­grens leeft, vormen vrouwen een erg kwetsbare groep. Bij ACN beginnen de drugge­bruik­sters aan een ontwen­ningskuur van enkele weken. Zodra die horde is genomen, krijgen ze onderwijs en leren zij vaardig­heden zoals naaien of het houden van kippen. Daarnaast betrekt ACN de familie van iedere cliënt bij hun rehabi­li­tatie en verhelpt men gezond­heids­pro­blemen. De vrouwen leren ontspannen te leven en maken kennis met het chris­telijk geloof.

impact

Het lukt gemiddeld 10 cliënten per jaar om te rehabi­li­teren. Door het traject krijgen ze hun eigen­waarde terug, bouwen ze zelfver­trouwen op en onder­houden ze goede contacten met hun familie. Vrouwen met kinderen verzorgen hun kroost beter. Sommige vrouwen gaan opnieuw naar school, anderen beginnen een eigen bedrijfje of kunnen re-integreren bij hun vorige werkgever. Er is nieuwe hoop en toekomstperspectief! 

wat kunnen we leren?

Waar een wil is, is een weg uit de versla­vings­pro­ble­matiek. Met toewijding, profes­si­onele hulp en geduld herstelt 90% van de aange­melde vrouwen zowel licha­melijk als geestelijk. Een proces dat de moeite waard is en waar het getui­genis van Christus’ liefde voor mensen vanuit gaat! Hoe kijken wij naar onze (verslaafde) medemens, hoe is onze houding naar hen? 
Print Friendly, PDF & Email